Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach międzyszkolnych 
w roku szk. 2019/2020

Lp. Nazwa konkursu Osiągnięcia 
1. Miejski Konkurs Ekologiczny ,,Wszystkie dzieci segregują śmieci”

I miejsce: Magdalena Miłek 8a, Zuzanna Chałupczak 2a.

II miejsce: Patrycja Wrzosek 8b, Lena Żwirek 2a.

III miejsce: Aleksandra Niezgoda 8b.

2. "Moje rady na odpady"

I miejsce: Weronika Kuraś 5a.

II miejsce: Aneta Kołodziej 5a.

III miejsce: Kacper Sykucki 5c.

 3. "Lubimy segregować i to promować".

I miejsce: Krzysztof Marczyński 2c.

II miejsce: Wiktoria Zielonka 2b.

III miejsce: Yana Kizyma 2a.

 4. Turniej o Sandomierzu i zabytkowych sąsiedztwach kl. 4-8.  Laureaci: Julia Kołodziej 8c, Filip Marek 8a, Paweł Łączkowski 7a.
 5. Konkurs pod hasłem "Działaj czysto".

I miejsce: Julian Marczewski 2c, Katarzyna Bryła 5b.

II miejsce: Julian Kukiełka 2a, Jakub Śliwinski 5b.

III miejsce: Maja Kurosz 2a, Julia Goździewska 4a.

6. Diecezjalny Konkurs Olimpiady Wiedzy Liturgicznej.

III miejsce: Paweł Łączkowski 7a.