Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach wojewódzkich
w roku szk. 2019/2020

Lp. Nazwa konkursu Osiągnięcia 
1.

II Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Finalistka: Weronika Graczyk 8c

2. II Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Finalistka: Weronika Graczyk 8c