W miesiącu grudniu PGKIM w Sandomierzu ogłosiło konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mieli napisać wiersz lub wykonać pracę plastyczną, zgodnie z opracowanym regulaminem. Tematem wiodącym była ochrona naturalnego środowiska, propagowanie idei poczucia harmonii z przyrodą oraz znajomość i umiejętność segregowania odpadów. W dniu 6.03.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów w dwóch kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa spośród wielu prac wybrała najlepsze. Wyniki przedstawiają się następująco:

W konkursie plastycznym ,,Lubimy segregować i to promować” dla uczniów klas 1-3 wyróżniono :

I miejsce – Krzysztof Marczyński kl. 2c

II miejsce - Wiktoria Zielonka kl. 2b

III miejsce - Yana Kizyma kl. 2a

W konkursie plastycznym ,,Moje rady na odpady” dla uczniów klas 4-8 najlepsze prace wykonali:

I miejsce – Kuraś Weronika kl. 5a

II miejsce – Kołodziej Amelia kl. 6c

III miejsce – Sykucki Kacper kl. 5c

Temat pracy na wiersz pod hasłem ,,Wszystkie dzieci segregują śmieci ”był taki sam dla wszystkich uczniów.

Wśród uczniów klas 1-3 przyznano:

I miejsce – Chałupczak Zuzanna kl. 2a

II miejsce – Żwirek Lena kl. 2a

W klasach 4-8 kolejne miejsca zajęli :

I miejsce – Miagdalena Miłek kl. 8a

II miejsce – Wrzosek Patrycja kl.8b

III miejsce - Niezgoda Aleksandra kl. 8a

Nagrodzonym gratulujemy i cieszymy się, że poprzez udział w tym konkursie włączyli się do promowania ochrony środowiska. Zwycięzcy otrzymają za swoje prace nagrody rzeczowe, sponsorowane przez PGKIM.