W dniach 16-17-18 czerwca odbył się egzamin ósmoklasisty. Z powodu sytuacji epidemiologicznej został przeprowadzony w wyjątkowych warunkach. Uczniowie, w maseczkach wchodzili do szkoły indywidualnie zachowując szczególne środki ostrożności. Każda grupa przydzielona do sali podążała w 15 minutowych odstępach. Po sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk, zdający przemieszczali się do kolejnych sal. Tam, po zajęciu miejsc, mogli zdjąć maseczki, by po odebraniu testu przystąpić do jego napisania. W kolejne dni zmierzyli się z testami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Pierwszy sprawdzian- z odpowiedzialności i dojrzałości - zdali koncertowo!

Życzymy wysokich wyników egzaminu!