W Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu – 17 września 2020r. zostały wręczone nagrody zwycięzców konkursu ekologicznego „Segregujemy i promujemy”. Organizatorem konkursu było PGKiM w Sandomierzu, którego celem była promocja działań proekologicznych i uświadamianie problemów związanych z odpadami i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W konkursie udział brały wszystkie szkoły podstawowe w Sandomierzu. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przystąpili do konkursu i wpłynęło wiele ciekawych prac, zarówno z młodszych klas – I-III jak i starszych IV-VIII.

Klasy I-III miały do wyboru konkurs plastyczny „Lubimy segregować i to promować, lub konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, natomiast dzieci z klas IV-VIII konkurs plastyczny „Moje rady na odpady” i również konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach konkursu zostali:

Lubimy segregować i to promować”

I miejsce – Marczyński Krzysztof – 3C

II miejsce – Wiktoria Zielonka – 3B

III miejsce – Yana Kizyma – 3A

Moje rady na odpady

I miejsce – Weronika Kuraś – 6C

II miejsce – Amelia Kołodziej – 7C

III miejsce – Kacper Sykucki – 6C

Wszystkie dzieci segregują śmieci- klasy I-III

I miejsce – Zuzanna Chałupczak – 3A

II miejsce – Lena Żwirek – 3A

„Wszystkie dzieci segregują śmieci” - klasy IV-VIII

I miejsce – Magdalena Miłek

II miejsce – Patrycja Wrzosek

III miejsce – Aleksandra Niezgoda

Laureaci zorganizowanych konkursów otrzymali nagrody w postaci gotówkowej karty upominkowej do wybranego sklepu sportowego.

Patronat honorowy objęli:

Burmistrz Miasta Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.