W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po Stanach Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Ze względu na sytuację epidemiczną obchody tego święta w naszej szkole przygotowane były w formie on-line. Na lekcjach wychowawczych uczniowie obejrzeli dwa krótkie filmy dotyczące tego wydarzenia oraz dość obszerną prezentację związaną nie tylko z samym aktem prawnym, ale także ciągiem zdarzeń związanych z Sejmem Wielkim -1788-1792, wojną w obronie konstytucji - 1792, II rozbiorem Polski -1793, które to składały się na dokonania reformatorskie tego okresu i skutki polityczne podjętych decyzji. Młodzież miała możliwość utrwalenia sobie ważnych dat, m.in. 29 kwietnia 1919 roku, kiedy to Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa czy 28 kwietnia 1990 roku, kiedy to weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa, na mocy której oficjalnie przywrócono święto upamiętniające pierwszą polską konstytucję, gdyż w czasach PRL-u było ono usunięte z kalendarza uroczystości państwowych. Prezentacje i filmy on-line dla uczniów przygotowali: Pani B. Dygas i Pan R. Chyła.