Sprzęt cyfrowy m.in. drukarka 3D wraz z oprogramowaniem, skaner do drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne oraz klocki Lego Mindstorms Education do budowania i programowania robotów za prawie 200 tysięcy złotych pozyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu dzięki projektowi pod nazwą “Akademia kompetencji kluczowych”. Projekt ten współfinansowany został ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Został zrealizowany we współpracy z Fundacją „Ludzie Umiejętności Kultura”. Całkowita wartość projektu to prawie 600 tysięcy złotych. Został napisany pod zdiagnozowane potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1. 

Celem projektu było zwiększenie kompetencji cyfrowych (w tym nauki programowania) u 164 uczniów oraz podniesienie kompetencji 43 nauczycieli w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego w SP1 w Sandomierzu. Na zakupionym sprzęcie przeprowadzono szkolenia dla 43 nauczycieli: „TIK na lekcji i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach”, „Programowanie w języku Scratch”, „Robotyka dla początkujących”, w trakcie których nauczyciele zapoznali się z obsługą zakupionego sprzętu, zasadami bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnymi technikami z zakresu programowania. Ostatnim etapem projektu było prowadzenie zajęć dodatkowych i warsztatów przez przeszkolonych nauczycieli dla 160 dzieci – uczniów SP1. W trakcie zajęć młodsi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, zaś starsi uczyli się pisać programy języku Scratch oraz budować maszyny z zakupionych kloców Lego, a następnie wprowadzać je w ruch za pomocą programów. W wyniku realizacji projektu szkoła zyskała wysokiej jakości sprzęt informatyczny za kwotę 170 tyś zł, nauczyciele oraz uczniowie nabyli dodatkowe kompetencje informatyczne. W czasie zajęć stacjonarnych zakupiony sprzęt nauczyciele wykorzystują na bieżąco w trakcie lekcji. Wszystkie szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów odbywały się bezpłatnie. Szkoła wniosła do projektu wkład własny w postaci niefinansowej.