Dnia 31 maja 2022 roku odbył się coroczny „Quiz o Krajach Niemieckojęzycznych”. Tym razem przybrał on nietypową formę on–line. Przystąpili do niego uczniowie klas siódmych i ósmych, zaopatrzeni nie w długopisy i kartki, lecz w urządzenia mobilne z dostępem do Internetu. Na 48 uczestników czekało czterdzieści losowo wybranych pytań testowych z różnych dziedzin, dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Najlepiej z zadaniami poradzili sobie, zajmując kolejno miejsca 1–3, następujący uczniowie:

1. Jakub Śliwiński, klasa 7b, 35 pkt,

2. Aleksandra Kownacka, klasa 8d, 29 pkt,

3. Lena Nowosielska, klasa 8d, 28 pkt.

Gratulujemy! Nad organizacją i przebiegiem quizu czuwały nauczycielki języka niemieckiego: Jolanta Śliwińska i Monika Bielecka.