INFORMACJA  O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY _____________________________ 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY _______________________________________________________________________ 

KOMUNIKAT O PRZYBORACH _____________________________________________________________________________________ 

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH ________________________________________________________________________________