Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza

Zapraszamy uczniów sandomierskich szkół do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza

  

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 30 listopada 2018 roku Zarządzeniem Nr 238/2018/PSZ, na podstawie § 28 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku. Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na dzień 7 stycznia 2019 roku.

OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 27 ust.1, 2, 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, będącej załącznikiem do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. Miasto Sandomierz dzieli się na 12 Okręgów Wyborczych. Łącznie szkołom przysługuje 20 mandatów.

OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 29 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, będącego załącznikiem do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r., za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora szkoły. 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Nr

Okręgu

Wyborczego

Nazwa szkoły stanowiącej

Okręg Wyborczy

Liczba

wybieranych

radnych

1

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Stefana Okrzei 6

27-600 Sandomierz

2

2

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Adama Mickiewicza 9

27-600 Sandomierz

1

3

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Flisaków 30

27-600 Sandomierz

2

4

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Adama Mickiewicza 39

27-600 Sandomierz

3

5

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Jana Długosza 7

27-600 Sandomierz

2

6

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Adama Mickiewicza 9

27-600 Sandomierz

2

7

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Stefana Żeromskiego 8

27-600 Sandomierz

2

8

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

ul. Mokoszyńska 1

27-600 Sandomierz

1

9

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

ul. Wojska Polskiego 22

27-600 Sandomierz

2

10

Zespół Szkół Technicznych                              Ogólnokształcących

ul. Juliusz Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

1

11

Katolicka Szkoła Podstawowa

ul. Św. Królowej Jadwigi 5

27-600 Sandomierz

1

12

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Ul. Św. Królowej Jadwigi 5

27-600 Sandomierz

1

KANDYDACI
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SANDOMIERZA

Kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady może zgłaszać co najmniej 5 uczniów danej szkoły . Kandydata zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz zgodą rodziców/opiekunów prawnych wyrażających pisemną zgodę na kandydowanie dziecka  do Młodzieżowej Rady.

W wyborach do Młodzieżowej Rady bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń szkoły, który do dnia wyborów skończył 9 lat i nie ukończył 19 lat, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4 i 5 Statutu Młodzieżowej rady Miasta Sandomierza będącego załącznikiem do uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 październik a2018r.

Zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady przyjmują komisje wyborcze.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

Podmiot odpowiedzialny

Do 12.12.2018

powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych.

Dyrektor szkoły

Do 14.12.2018

rozpoczęcie kampanii

(podanie do wiadomości wyborcom informacji: o dniu

i zasadach wyborów, w tym: godziny i miejsca zgłaszania kandydatów.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Do 21.12.2018

zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady.

Okręgowa Komisja Wyborcza

Do 28.12.2018

przygotowanie druków kart do głosowania (wzór wraz z instrukcją głosowania).

Burmistrz Miasta Sandomierza

07.01.2019r.

głosowanie do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Okręgowa Komisja Wyborcza

OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości wyborcom poprzez wywieszenie kopii protokołu z przeprowadzonego głosowania do publicznej wiadomości w miejscu powszechnie przyjętym w danej szkole. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania przekazuje Burmistrzowi Miasta Sandomierza w ciągu 3 dni od dnia wyborów.

Pliki do pobrania  ze strony www.bip.um.sandomierz.pl

Uchwała Nr LXVI/854/2018 Rady miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018r., w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr 238/2018/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2018r., w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza

W razie pytań proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; nr tel.; (15)815-41-71

 

Uchwała Rady Miasta Sandomierza _____________________________________________