Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu:

  • Przewodniczący: Paweł Żerebiec
  • V-ce przewodniczący: Przemysław Dusza
  • Sekretarz, Skarbnik: Anna Gołębiowska