Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach ogólnopolskich 
w roku szk. 2014/2015

Lp. Data Zawody Osiągnięcia 
1. 10.09.2013r. Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna ?Zachowaj Trzeźwy Umysł ? 2014? Michał Parzych i Karolina Burdzy  ?absolwenci SP NR 1 zostali nagrodzeni w konkursie plastyczno ? literackim w 2014 roku 
2. 15.10.2014r. MULTITEST
Konkurs języka polskiego 
org. Centrum Edukacji Szkolnej
Walicki Filip ? laureat kl.4
3. 16.10.2014r. MULTITEST
Konkurs z matematyki 
org. Centrum Edukacji Szkolnej
Klasy czwarte: 
Walicki Filip kl.4 ? wyróżnienie 
Gołąbek Dawid kl.4 ? wyróżnienie
Chmiel Jakub kl.5 ? wyróżnienie
4. 24.10.2014r. Konkurs języka angielskiego  
Olimpiada Wiedzy
Archimedes Lingua ?Plus
Krasoń Anna kl.4 ?  laureat I stopnia  96/100 pkt
Łukaszek Weronika kl.4 ? laureat II stopnia  96/100 p.
Krasoń Weronika kl.6 ?  laureat III stopnia  88/100 pkt
 5. 18.12.2014 r. ?ALFIK Humanistyczny 2014? Klasy czwarte:
Rewera Jakub ? 6 m w województwie, 80% punktacji wynik dobry

Klasy piąte:
Ogrodnik Aleksandra ? 15 m. w województwie, 
1 m. w szkole
Pawlak Jakub ? 15 m. w województwie, 1 m. w szkole

Klasy szóste:
Szmołda Jan ? 7 m w województwie i 1m. w szkole

 6. 8.01.2015 r. Ogólnopolski Konkurs Historyczny ?Krąg? Kategoria testu:
Pytka Mateusz ? najlepszy wynik w szkole 

Kategoria prac indywidualnych:
Mierzwa Angelika ? 1 miejsce w kraju
Radosz Aleksandra ? najlepszy wynik w szkole

7. 5.03.2015 r.  Ogólnopolski
Konkurs Ekologiczny ?EKO PLANETA?
Kategoria testu ?Adept?- najlepsze wyniki w szkole: 
Krasoń Klaudia ?  1 miejsce
Chmiel Jakub ?  2 miejsce

Kategoria testu ?Maluch?- najlepsze wyniki w szkole:
Walicki Filip ? 1 miejsce
Bielecka Weronika ? 2 miejsce

Wyróżnienia:
 
Pruś Maciej, Szyszkowska Julua, Krasoń Anna, Rusinek Antoni, Masternak Jan, Kosierkiewicz Dominik, Baska Michał, Stachula Igor.

 8. 9.03.2015 r.

Ogólnopolski Konkurs z historii ?Galileo?
miejsca 1
 ? 10 to laureaci konkursu

Laureaci konkursu z klas czwartych:
Krasoń Anna ? 10 miejsce w kraju

Laureaci konkursu z klas szóstych: 
Żerebiec Marta ? 3 miejsce w kraju
Olko Weronika ? 5 miejsce w kraju

 9. 13.03.2015 r. Ogólnopolski
Konkurs języka angielskiego ?Zuch?
dla klas 1- 3 
org. Centrum Edukacji Szkolnej

Binko Maja kl. 1B  ? 1 miejsce w kraju

Laureatami konkursu są uczniowie, którzy uzyskali do 15 miejsca  w kraju.
Kulik Amelia  kl.1D - 11 miejsce w kraju

10. 13.03.2015 r. Ogólnopolski
Konkurs wiedzy Ogólnej ?Zuch?
dla klas 1- 3 
org. Centrum Edukacji Szkolnej

Laureatami konkursu są uczniowie, którzy uzyskali do 15 miejsca w kraju.

Laureaci z klas trzecich: 
Sapielak Karol kl.3A   ? 11 miejsce w kraju
Oziębło Maciej kl. 3B ? 14 miejsce w kraju
Krakowiak Maciej kl. 3A ? 15 miejsce w kraju

11. 19.03.2015 r. Konkurs
Matematyczny
?KANGUR?
dla klas 2 ? 6
Kategoria Maluch: 
Rowiński Adam kl.3B ? wyróżnienie 
Walicki Filip kl.4A ? wyróżnienie 
Bielecka Weronika kl.4B  ? wyróżnienie
Rewera Jakub kl.4B ? wyróżnienie
Stępniewski Mateusz kl.4C ? wyróżnienie 
Gołąbek Dawid kl.4C ? wyróżnienie

Kategoria Beniamin:
Pawlak Jakub kl. 5B ? wyróżnienie
Janeczko Michał kl.5C ? wyróżnienie
Chmiel Jakub kl. 5A  ? wyróżnienie
Fularski Kamil kl.5C ? wyróżnienie
Kandefer Maria kl. 6A  ? wyróżnienie
Zioło Jan kl.6A ? wyróżnienie

 12. 12.04.2015 r. Konkurs języka angielskiego
Olimpiada Wiedzy- ARCHIMEDES 
LINGUA PLUS
Klasy czwarte: 
Krasoń Anna ? laureat I stopnia  z wyróżnieniem
Walicki Filip ? laureat I stopnia  96/100 pkt
Klasy piąte:
Krasoń Klaudia ? laureat III stopnia  88/100 pkt