Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach ogólnopolskich 
w roku szk. 2018/2019

Lp. Data Nazwa konkursu Osiągnięcia 
1. 2018 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Wynik bardzo dobry: Bartłomiej Labarzewski 8aBartłomiej Krystel 6a. 

Wyróżnieni: Mikołaj Chorab 8a, Filip Walicki 8a, Aleksandra Kownacka 5d, Michał baska 4c, Małgorzata Pruś 4c, Kacper Sykucki 4c, Aleksandra Szczuchniak 4c, Wiktor Loryś 3a.

2. 2018 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” Laureat: Filip Walicki 8a - II miejsce w Polsce w kategorii testu konkursowego.
3. 2018 Ogólnopolski Konkurs Historyczny "GALILEO"

Laureaci: Anna Krasoń 8b - 5 miejsce, Weronika Bielecka 8b - 7 miejsce, Michał Leśniak 7a - 9 miejsce.

Wyróżnienie: Konrad Polit 6b.

4. 2018 Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny "ALFIK"

Bardzo dobry wynik: Anna Krasoń 8b, Mikołaj Chorab 8a, Filip Walicki 8a, Karolina Łukaszek 7a, Julia Łukawska 7b, Adam rowiński 7b, Wrzosek Patrycja 7b, Weronika Graczyk 6c.

Najlepszy wynik w kl. 4: Emilia Wroczek 4a - 11 miejsce w województwie.

Najlepszy wynik w kl. 5: Rafał Pawlikowski 5b - 19 miejsce w województwie.

 5. 2018 Ogólnopolska  Konkurs „GALILEO” z j. poskiego Laureaci: Weronika Bielecka 8b, Mikołaj Chorab 8a,Filip Walicki 8a, Adam Rowiński 7b, Łucja Baraniecka 5a, Sara Rucińska 5b, Franciszek Wojtas 5b, Hanna Bury 5d, Jakub Kołbuc 5d, Aleksandra Kownacka 5d, Julia Walicka 4a, Emilia Wroczek 4a, Michał Baska 4c, Anna Łączkowska 4c, Aleksandra Szczuchniak 4c.
 6. 2018 Ogólnopolski konkurs „GALILEO” z fizyki Wyróżnienie: Filip Walicki 8a - 11 miejsce
7. 2018 Ogólnopolski Konkurs "MULTITEST" z j. polskiego

Laureaci: Mikołaj Chorab 8a, Filip Walicki 8a.

Wyróżnieni: Weronika Bielecka 8b, Weronika Graczyk 6c, Emilia Wroczek 4a.

 8. 2018 Ogólnopolski konkurs „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów Wyróżnieni: Filip Walicki 8a, Weronika Graczyk 6c.
 9.  2018  Ogólnopolski Konkurs "EKOPLANETA" Wyróżnieni: Mikołaj Chorab 8a, Filip Walicki 8a, Weronika Bielecka 8b, Daria Brzozowska 8b, Krzysztof Kaczor 8b, Anna Krasoń 8b, Weronika Graczyk 6c, Aleksandra Grzesik 5a, Julia Stajniak 5a, Amelia Kołodziej 5c, Hanna Bury 5d, Aleksandra Kownacka 5d, Amelia Kulik 5d, Lena Nowosielska 5d, Sara Kwiatek 4a, Antonina Mazur 4a, Julia Walicka 4a, Maja Wiącek 4a, Oliwia Woźniak 4a, Filip Goleń 4b, Michał Biłyk 4c, Julia Boćkowska 4c, Kacper Pietruszka 4c, Maja Statuch 4c, Aleksandra Szczuchniak 4c.
10.  2018 Ogólnopolski Konkurs "GEOPLANETA" Wyróżnieni: Chorab Mikołaj 8a, Nikodem Niewęgłowski 8a, Filip Walicki 8a, Weronika Bielecka 8b, Anna Krasoń 8b.
11.  2018 Ogólnopolski Konkurs   „MEDITEST" Wyróżnieni: Krzysztof Kaczor 8b, Aleksandra Sieradzka 8b, Weronika graczyk 6c, Aleksandra Grzesik 5a.
12.  2018  Ogólnopolski Konkurs "MULTITEST" z fizyki

Laureaci: Filip Walicki 8a - 1 miejsce, Mikołaj Chorab 8a - 8 miejsce.

Wyróżnienie: Bartłomiej Łabarzewski 8a - 12 miejsce.

13.  2018 Ogólnopolska Olimpiada "Olimpus"  z matematyki

Laureaci: Bartłomiej Labarzewski 8a - 1 miejsce w Polsce, Filip Walicki 8a - 1 miejsce w Polsce, Mikołaj Chorab 8a - 5 miejsce w Polsce, Aleksandra Siudak 8b - 7 miejsce w Polsce, Bartłomiej Krystel 6a - 9 miejsce w Polsce.

14.   2018 Ogólnopolski Konkurs "GALILEO" z matematyki

Laureaci: Filip Walicki 8a - 5 miejsce w Polsce, Bartłomiej Krystel 6a - 7 miejsce w Polsce, Bartłomiej Łabarzewski 8a - 8 miejsce w Polsce, Martyna Szmołda 8b - 9 miejsce w Polsce, Mikołaj Chorab 8a - 11 miejsce w Polsce.

15. 2018 Ogólnopolska Olimiada "OLIMPUS" z geografii

Laureaci: Mikołaj Chorab 8a - 6 miejsce, Filip Walicki 8a - 11 miejsce.

16.  2018 Ogólnopolska Olimiada "OLIMPUS" z biologii

Laureaci: Aleksandra Grzesik 5a - 5 miejsce, Marika Tomaszewska 5a - 8 miejsce, Filip Walicki 8a - 9 miejsce.

Wyróżnieni: Mikołaj Chorab 8a, Anna Krasoń 8a, Dominik Kosierkiewicz 8c.

17.  2018 Weltsprachen Kinder - Ogólnopolski Konkurs z j. niemieckiego

Miejsca organizatora: Mikołaj Chorab 8a - 5 miejsce, Dominik Kosierkiewicz 8c - 5 miejsce, Michał Biłyk 4c - 5 miejsce, Jakub Śliwiński 4b - 6 miejsce.

18. 2019 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Chemii "PANDA" 2019

Wyróżnienie: Filip Walicki 8a - 7 miejsce.

19. 2019 Ogólnopolski Konkurs z j. angielskiego "MEMORY MASTER"

Laureaci II stopnia: Filip Walicki 8a, Weronika Bielecka 8b, Kacper Pietruszka 4c, Aleksandra Szczuchniak 4c. 

Laureaci III stopnia: Aleksandra Siudak 8b, Maja Binko 5b, Sara Rucińska 5b, Amelia Kulik 5d, Emilia Wroczek 4a, Michał Biłyk 4c, Mikołaj Gładosz 4c.

Wyróżnieni: Julia Stajniak 5a, Filip Mazurek 5c, Aleksandra kownacka 5d, filip Wojtoń 5d, Gabriel Łukawski 4c. 

20. 2019 Ogólnoplski Konkurs Matematyczny "Zuch"

Laureaci: Zuzanna Chałupczak 1a - 1 miejsce, Natalia Kotarska 1b - 6 miejsce, Maja Kurosz 1a - 8 miejsce, Yana Kizyma 1a - 8 miejsce, Izabela Siatrak 2b, Marcel Majewski, Wiktoria Zielonka. 

21. 2019 Ogólnopolski Konkurs z j. angielskiego "Zuch"

Laureaci: Paweł Nowosielski 2c - 5 miejsce, Katarzyna Szczuchniak 1c - 10 miejsce.

22. 2019 Ogólnopolski Konkurs "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Wyróżnieni: Filip Walicki 8a, Martyna Ochmańsja 6a, Oliwia Bidas 6b, Katarzyna Płaza 6b, Jakub Krzysztoń 6c.