11 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia pt: „Fizyka wszędzie styka”, w których wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych oraz czwartych. Doświadczenia prezentowane były przez Grupę Zaelektryzowani.

W programie znalazły się eksperymenty z fizyki i chemii, bezpieczne zabawy z gazami: ciekłym azotem, helem, wodorem – składnikami powietrza. Uczniowie obserwowali między innymi: zjawisko powstawania chmury  w szklanym słoju, efekt działania fali uderzeniowej, zachowanie ciekłego azotu. W niektórych pokazach brali aktywny udział eksperymentując: wpływ azotu na zmianę własnego głosu oraz podejmowali próbę kontroli reakcji mózgu oceniając kolory zapisu zawierającego mylącą treść.

Lekcja pt. „Fizyka wszędzie styka” w sposób ciekawy i wyjątkowo atrakcyjny pozwoliła uczniom zrozumieć skomplikowane zjawiska przyrodnicze. Koordynatorem niecodziennej lekcji była Pani M. Napieracz – nauczyciel fizyki.