W dniach 11.03-15.03.2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zespół nauczycieli bloku humanistycznego przeprowadził cykl zajęć w klasach IV-VIIIpropagujących piękno języka polskiego pod hasłem „Wolność i niepodległość języka, to wolność i niepodległość umysłu”.

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w ciekawych, niecodziennych lekcjach, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego w budowaniu tożsamości narodowej. Na czas Święta Języka Ojczystego, II piętro szkoły przyozdobiły kolorowe plakaty przygotowane przez uczniów kl. Vb i kl. VII , promujące hasło tegorocznego T.K.J. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem:

I dzień  W pierwszym dniu TKJ w „Quizie mitologicznym”wzięły udział trzyosobowe reprezentacje klas V. Drużyny zmagały się z zagadnieniami związanymi z wierzeniami starożytnych Greków i Rzymian. Najlepszą znajomością mitologicznych tajników wykazała się drużyna z kl. Va w składzie: Michalina Piorun, Julia Stajniak, Oliwier Skowron. Zwycięzcy otrzymali cząstkowe oceny celujące z j. polskiego. Zajęcia zakończyła projekcją filmu edukacyjnego „Mity wśród nas”, który przybliżył uczniom zagadnienia poprawnego użycia mitologicznych związków frazeologicznych w języku ojczystym. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Edyta Sidor-Szwajda.

II dzień  W drugim dniu święta języka uczniowie kl. VI i VII wzięli udział w zajęciach : „W służbie Jej Królewskiej Mości – Językowej Poprawności”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozpoznawali błędy językowe i zastępowali je formami poprawnymi. Korzystając ze słowników frazeologicznych, wyjaśniali znaczenia wybranych związków frazeologicznych, odgrywali scenki z celowym wykorzystaniem żargonu uczniowskiego, następnie komentowali obejrzane scenki i dokonywali korekty tekstu zgodnie z normami językowymi.Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Bożena Dygas.

III dzień – W trzecim dniu T.K.J. odbyła się lekcja patriotyczna: Młodzi Polacy działają! Zaproponowane zajęcia miały na celu wzmocnienie dumy z poczucia bycia Polakiem oraz kształtowanie postawy patriotycznej, oznaczającej zarówno miłość i przywiązanie do ojczyzny, jak i postawy tolerancji i szacunku dla innych narodowości. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z Ojczyzną. „Naród – co to takiego? Czym jest dla mnie Ojczyzna? Jakie znasz symbole narodowe i jaka jest ich historia? Projektowali logo Polski.” Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Alicja Kamińska.                                                        

IV dzień – W przeżywanie obchodów T.K.J. w naszej szkole zaangażowali się również nauczyciele religii: Sylwia Lipczyńska, s. Monika Dudek, ks. Krzysztof Sibiga. Realizując tegoroczny temat nawiązali do obecności ś.p . Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999r i do jego nauczania. Uczniowie klas IV-V przygotowali plakaty z cytatami Papieża na temat wolności i niepodległości kraju. Katecheci wraz z uczniami kl. V a udali się na Plac Papieski w Sandomierzu, gdzie nauczyciele opowiedzieli uczniom swoje wspomnienia z wizyty Jana Pawła II w tym miejscu. Ponadto w kl. VII a przeprowadzona została katecheza na temat homilii Papieża wygłoszonej w Sandomierzu ukazującej czystość serca jako podstawę właściwie rozumianej wolności człowieka.

V dzień  W ostatnim dniu T.K.J. odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Cebulą-przewodnikiem po regionie sandomierskim, pisarzem i regionalistą. Pan Andrzej jest autorem pionierskiej publikacji „Słownika gwary sandomierskiej”, opublikowanego w 2017 roku. Autor zebrał w słowniku 2240 haseł gwarowych funkcjonujących w szczątkowej formie do chwili obecnej w okolicach Sandomierza. Pan Andrzej Cebula to wielki miłośnik naszej „małej ojczyzny”, zachęcał młodzież do kultywowania folkloru, a także dbałości o dziedzictwo kulturowe Sandomierszczyzny, które przekazali nam przodkowie. Spotkanie zorganizował p. Roman Chyła.