„Szlachetne zdrowie!

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz”.

Tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 rozpoczęli ogólnoszkolny happening pod hasłem „Ach, zdrowie!”. Celem wydarzenia była promocja zdrowego stylu życia w sferze fizycznej i duchowej. Akcja miała związek z zadaniami wynikającymi z realizacji „Programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły” oraz projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej - „PoczytajMy”.

Uczniowie klas I-III przygotowali piękne plakaty obrazujące zdrową dietę oraz aktywny tryb życia.

Klasy IV – VIII wyrecytowały fraszkę Jana Kochanowskiego, która w poetycki sposób przypomniała młodzieży o najważniejszej wartości, jaką jest zdrowie. Nawiązanie do dzieła renesansowego poety podkreśliło ponadczasowość jego twórczości. Barwna garderoba uczniów oraz przyniesione przez nich warzywa i owoce zaakcentowały witalność oraz różnorodność.

Podsumowaniem wydarzenia była kulinarna uczta – wyjątkowa okazja do degustacji zdrowych specjałów.

Wszystkim udzieliła się pozytywna energia, z jaką uczestnicy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Spotkanie wzmocniło więzi koleżeńskie i było szansą do zaprezentowania zdolności plastycznych oraz recytatorskich.

Pomysłodawczyniami i organizatorkami happeningu były nauczycielki: Aneta Przyłucka, Agnieszka Słotwińska, Elżbieta Strzelińska.