23 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych. Honorowy gość-Burmistrz Miasta Sandomierza-Marcin Marzec, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice zgromadzili się, aby po raz ostatni wspólnie zakończyć rok szkolny. Młodzież tanecznym krokiem poloneza podkreśliła wyjątkowość chwili. Najpierw głos zabrał Dyrektor naszej szkoły, Pan Waldemar Gosek, który pogratulował absolwentom ich wysokich wyników, a także złożył życzenia powodzenia na kolejnym szczeblu edukacji. Do życzeń przyłączył się Burmistrz Sandomierza- Marcin Marzec, który podkreślił wagę sukcesów społeczności szkolnej oraz udzielił rady na przyszłość- młodzi ludzie mają pamiętać, że w życiu nie trzeba bać się podejmować ryzyka i być otwartym na zmiany. Następnie Pan Burmistrz wręczył Nagrodę Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce uczennicy klasy 8 d- Aleksandrze Kownackiej. Tytuł oraz statuetkę Mistrza Sportu z rąk pana dyrektora odebrał uczeń klasy 8 a- Kacper Mierzwa. Aleksandra Kownacka została uhonorowana tytułem Primus Copernicus za szczególne osiągnięcia na niwie naukowej i społecznej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród, dyplomów za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, a także pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego i w wolontariacie. Wyjątkowe zasługi uczniowie potwierdzali wpisem do „ Złotej Księgi ”.

Po części oficjalnej zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli skecz w wykonaniu uczniów klasy 7c oraz wysłuchali piosenki, którą zaśpiewały uczennice klasy 5 b.

Potem głos zabrali Maia Binko i Franciszak Wojtas - uczniowie klasy 8 b, którzy w imieniu absolwentów podziękowali nauczycielom za trudy edukacji i ich zaangażowanie na co dzień.

Na zakończenie uroczystości – Panie- Joanna Wiechnicka oraz Agnieszka Pawlikowska- przedstawicielki Rodziców klas ósmych podziękowały Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za lata owocnej współpracy. Młodzieży przekazały wskazówkę, by pamiętała, że w życiu trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem.

 

24 czerwca na placu apelowym zebrali się uczniowie pozostałych klas, by odebrać swoje cenzurki. Uroczystość miała jednak nieco inny charakter niż zwykle. Na wstępie nastąpiło pożegnanie Pana Dyrektora Waldemara Goska - wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pani Anny Zawadzkiej zastępcy Dyrektora, dla których - w związku z przejściem na emeryturę, było to ostatnie spotkanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Gorące słowa podziękowań za ich trud włożony w edukację młodego pokolenia, współpracę i zaangażowanie popłynęły kolejno od Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Marcina Marca, Pana Marcina Sykuckiego, który od września będzie pełnił funkcję Dyrektora szkoły, Pani Joanny Wiechnickiej -przedstawiciela Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Następnie Pan Dyrektor Waldemar Gosek wspólnie z Burmistrzem - Panem Marcinem Marcem wręczył nagrody książkowe, stypendia i świadectwa uczniom, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz odnosili sukcesy w różnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego uczniowie udali się do klas by odebrać pozostałe nagrody i świadectwa, pożegnać się z wychowawcami i swoimi kolegami. Wszystkim gratulujemy, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, miłych spotkań i poszukiwania nowych znajomości i przygód.