Aktualności

W dniu 01.10.2019 r. w Sandomierskim Centrum Kultury - Port kultury odbył się Wielki Świętokrzyski Quiz Historyczny „Gramy dla Niepodległej” pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Poruszana w quizie tematyka nawiązywała do walk Polaków o niepodległość. Pytania dotyczyły również 15–lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W quizie wzięło udział 23 zespoły ze szkół podstawowych i średnich powiatu sandomierskiego. Każdy zespół liczył trzech uczniów. Naszą szkołę reprezentowali Leśniak Michał 8a, Krakowiak Maciej 8c, Polit Konrad 7b. Uczniowie dotarli do finału w którym zajęli 4 miejsce rywalizując z uczniami szkół ponadpodstawowych. Do quizu uczniów przygotowywali pan Witold Aleksandrowicz i pan Roman Chyła.

Jak zawsze w trzeci weekend września odbyła się w naszej szkole Akcja Sprzątanie Świata. Tematem tegorocznej edycji było : „Nie Śmiecimy – Sprzątamy - Zmieniamy”. Do akcji włączyli się uczniowie klas 4-8 oraz dzieci ze Szkolnego Koła Ochrony Przyrody z klas 2a i 3c. Uczniowie przygotowali transparenty zachęcające do udziału w imprezie. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie akcja przebiegała bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były widoczne.

 

20 września 2019 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Forc oraz vice przewodniczący Kamil Zaręba. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły dokonana została prezentacja członków Rady. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Rada Samorządu zobowiązała się min. do troski o dbanie o honor szkolny oraz piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, właściwe reagowanie na przejawy krzywdy i zła. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w krótkiej przemowie podkreślił fakt, że członkowie rady powinni być pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.

 

W dniu 19.09.2019 roku uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Dzieci uzyskały wiele cennych wskazówek, m.in. dowiedziały się, jak prawidłowo poruszać się po drogach idąc pieszo, jeżdżąc rowerem. Jak przygotować rower do jazdy, gdzie wolno jeździć dzieciom samym oraz jaki wiek uprawnia do samodzielnego poruszania się po drogach? Podczas rozmowy policjanci poruszyli wiele innych problemów związanych z bezpieczeństwem, np. Jak powinny być przewożone dzieci w samochodach, co zrobić, aby być bezpiecznym w sieci, czy, np. w domu, kiedy są same? Uczniowie dowiedzieli się jak postępować, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, które mogłyby skutkować poważnymi urazami. Ważnym tematem był samodzielny powrót do domu, unikanie rozmów z nieznajomymi oraz bezpieczne zabawy na placach zabaw. Uczniowie brali udział w pokazach: prawidłowego przejścia przez jezdnię oraz jak należy zachować się, jaką przyjąć pozycję podczas zaatakowania przez psa.

Mamy nadzieję, że takie rozmowy pozwolą dzieciom uniknąć nieszczęśliwych wypadków podczas korzystania z różnych form aktywności. Organizacją i przebiegiem spotkania zajęły się Panie: A. Polit, E. Strzelińska, I. Zawadzka.

2 września w słoneczny poranek uczniowie wspólnie z nauczycielami zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu kolejno głos zabrali: Dyrektor szkoły – Pan mgr Waldemar Gosek, Przedstawiciel Urzędu Miasta – Pani Aneta Przyłucka i Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Paweł Żerebiec. W swoich wystąpieniach wszyscy cieszyli się z powrotu dzieci do szkoły, życzyli uczniom i nauczycielom sukcesów oraz wytrwałości w pracy. Pan Dyrektor poinformował zebranych o głównych założeniach w pracy szkoły na kolejny rok nauki. W swej wypowiedzi przekazał informację o realizacji przez szkołę projektu ,,Akademia Umiejętności Kluczowych”. W dalszej części chór zaśpiewał hymn szkolny, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod płytą Patrona. Uroczystość zakończyły spotkania klasowe z wychowawcami.

 

 

1 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z okolicznościowym zniczem uczestniczyli w miejskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Sandomierza, Rady Powiatu Sandomierskiego, środowisk kombatanckich, służb mundurowych oraz reprezentanci sandomierskich szkół. Po licznych przemówieniach, pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów oraz znicze.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przebiegało nieco inaczej, o godzinie 9.00 zebrali się na placu apelowym uczniowie klas 1-7. Po wystąpieniu Pana Dyrektora Waldemara Goska, Burmistrza miasta Sandomierza Marcina Marca oraz przewodniczącego Rady Rodziców Pana Pawła Żerebca, wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pieniężne i dyplomy za osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych i sportowych. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, wszyscy przeszli do sal lekcyjnych by odebrać świadectwa i pożegnać się na czas wakacji ze swoimi wychowawcami.

O godz.12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych. To wydarzenie zaszczycili swoją obecnością podobnie jak w godzinach porannych: Pan Burmistrz, przewodniczący Rady Rodziców, jak również wiceprzewodniczący Rady Miasta. Był to z pewnością dzień szczególnie ważny, gdyż mury szkoły opuszczał pierwszy rocznik, który w wyniku reformy zdawał egzaminy ósmoklasisty i ukończył podstawowy etap edukacji.

Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu reprezentantów klas ósmych. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Gosek, który podziękował wszystkim uczniom za czas spędzony w szkole i wręczył wyróżnienia tym, którzy z wielką energią i zaangażowaniem zdobywali wiedzę, brali udział w licznych konkursach przedmiotowych, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i godnie reprezentowali ją na zawodach i turniejach. Zaszczytny tytuł Primus Copernicus za całokształt osiągnięć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu otrzymała Weronika Bielecka. Uczniem z najwyższą średnią ocen wynoszącą 5,93 został Filip Walicki. Szkolnymi Mistrzami Sportu w roku szkolnym 2018/2019 zostali: Anna Krasoń i Franciszek Rożek. W bieżącym roku szkolnym 63 uczniów ze średnią 5,15 i więcej otrzymało stypendia naukowe, zaś 35 za wysokie wyniki w sporcie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni wpisali się do ,,Złotej Księgi” naszej szkoły. 

Przedstawiciele klas ósmych w imieniu wszystkich uczniów kończących szkołę uroczyście ślubowali strzec wiernie jej honoru, pogłębiać zdobytą wiedzę, pracować nad kształtowaniem swojej osobowości i wzorowym zachowaniem sławić dobre imię szkoły. Przewodniczący dotychczasowej Rady Samorządu Uczniowskiego przekazali nowo wybranym swoje obowiązki, czego symbolem był klucz i ,,Złota Księga”.

Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna pod hasłem ,,Jak nie Wy, to kto...?”, która zapewne na długo pozostawi w pamięci chwile spędzone w szkole i pozwoli do nich wracać z wielkim sentymentem.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy dostania się do wymarzonych szkół  oraz sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych.

W przygotowanie uroczystości zaangażowane były panie: Bożena Dygas, Magdalena Pietruszka oraz Magdalena Łukawska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 czerwca w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Celem warsztatów było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zaproszeni goście p. Piotr Lipiec, Michał Samołyk w ramach pogadanki edukacyjnej zwrócili uwagę na problem odpadów komunalnych. Zachęcali uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nasza młodzież została zaproszona do Zakładu Oczyszczania Miasta w nowym roku szkolnym.

W dniu 14.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu odbyło się rozdanie nagród za udział w Konkursie Plastycznym „Bawmy się i działajmy razem”, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu i Urząd Miejski w Sandomierzu.

Prace plastyczne wykonywane były w grupach 3-5 osobowych. Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonała Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza oraz Halina Dziarek - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.

Z naszej szkoły nagrodzone zostały trzy zespoły:

W kategorii klas I-III szkół podstawowych:

II miejsce zajął zespół uczniów z klasy I a w składzie:

Aleksandra Chmiel

Patrycja Donda

Leila Sorokina

Aleksandra Skiba

Irmina Walas

Wyróżnienie otrzymał zespół uczniów z klasy I a w składzie:

Zuzanna Chałupczak

Yana Kizyma

Jan Kobiałka

Klaudia Koprowska

Lena Żwirek

Z klasy 4a za zajęcie II miejsca:

Oliwia Woźniak

Wiktoria Goździewska

Nikola Wojnar

Z klasy 6b za wyróżnienie:

Ania Płaza

Katarzyna Płaza

Mróz Małgorzata

Roksana Rosowska

Z klasy 7a za wyróżnienie:

Amelia Baran

Aleksandra Niezgoda

Julia Wtorek

Opiekunkami uczestników w szkole były: Anna Rajkowska i Agata Frydryk, Kinga Kras.