Aktualności

Życzymy wszystkim zdrowych, radosnych

i pełnych wiosennego słońca Świąt Wielkanocnych.

Niech ten szczególny czas, niesie uśmiech bliskich,

siłę w pokonywaniu trudności

i nadzieję na lepsze jutro.

                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr1

- pod takim hasłem w dniach 18.02-25.02.2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dni Patrona. Mikołaj Kopernik to z pewnością Patron szczególny i wyjątkowy. Był on bowiem niezwykłym, nietuzinkowym człowiekiem, który zmienił spojrzenie ludzi na wszechświat.

Kopernik jest więc postacią należącą nie tylko do polskiej kultury i nauki, ale do całego świata. Taki Patron napawa więc słuszną dumą. Dlatego do tradycji Szkoły Podstawowej nr 1 należy święto, podczas którego uczniowie przypominają sylwetkę uczonego. Jak co roku w lutym w ,,Jedynce” odbywa się kultywowanie tradycji i szacunku dla przeszłości, a więc i dla Patrona Szkoły.

W ramach obchodów uczniowie ,brali udział w konkursach wiedzy: i tak w klasach 5-8 nauczyciele informatyki przeprowadzili ,,Quiz wiedzy o Mikołaju Koperniku” , trzecioklasiści zmagali się z testem ,,Tajemniczy Kosmos" pozostali uczniowie mogli wykazać się zdolnościami w konkursach plastycznych. Na lekcjach wychowawczych on-line wszyscy oglądali ciekawe filmy o życiu i pracy sławnego astronoma. Uczniowie ,którzy uzyskali najlepsze wyniki w Quizie, otrzymali pozytywne oceny z informatyki, pozostali dyplomy, nagrody książkowe i maskotki. Tegoroczne obchody w nieco innych warunkach przygotowali nauczyciele: N. Szpatowicz, A. Przyłucka, E. Strzelińska, A. Witaszek, W. Aleksandrowicz. Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w obchodach. Nagrodzonym składamy gratulacje.

 

W poniedziałek i wtorek (01.03. i 02.03.) w naszej szkole przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy dla chorego Bartusia, syna absolwenta naszej szkoły. Pieniądze można będzie wrzucać do puszki lub przesłać za pomocą sms-a.
Włączamy się do akcji i pomagamy choremu Bartusiowi.

20 stycznia Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Ekoludek” obchodziło 5-lecie swojej działalności. Głównym punktem obchodów było włączenie w szeregi koła nowych członków – uczniów klasy I B. Po złożeniu przyrzeczenia i otrzymaniu legitymacji uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami koła. Te obchody 5–lecia były też okazją do kontynuowania corocznej akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, w której wzięli udział członkowie koła z klasy II B i III A, rozwieszając w szkolnym ogrodzie kolejne karmniki. Wszyscy uczniowie z w/w klas przystąpili również do konkursu plastycznego organizowanego przez tarnobrzeski Zarząd LOP i Centrum Natura 2000 pod hasłem: „Przyroda oczami dziecka”. Młodzi przyrodnicy za swoje zaangażowanie i propagowanie wartości ekologicznych otrzymali pamiątkowe gadżety w formie kalendarzy i zakładek okolicznościowych. Opiekunowie SKLOP: K. Kras, M. Kiliańska, A. Turbiarz.

 

Dnia 22 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu odbyło się podsumowanie XXI Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz rozdanie dyplomów i nagród.

W Przeglądzie uczestniczyło 13 uczniów z klas 1-3 naszej Szkoły.

Tegoroczny Przegląd odbył się w wersji on-line. Uczniowie przesyłali nagrania kolęd do wychowawców klas. Nauczycieli przekazali do organizatorów nagrania wybranych przedstawicieli z danej klasy.

Mali artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki z towarzyszeniem akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych lub klawiszowych.Organizatorzy Przegląduwyłonili najlepszych wykonawców tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek .

W kategorii solowej najlepiej zaprezentowali się:

I miejsce – Sandra Śliwińska – kl. 1a

II miejsce – Zuzanna Chałupczak – kl. 3a

                   Szymon Kwietniowski – kl. 2a

III miejsce – Natalia Kotarska – kl. 3b

                     Oliwia Karasiak – kl. 3c

Wyróżnieni uczniowie otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody.                                                        

XXI Przegląd Kolęd i Pastorałek przygotowała i przeprowadziła mgr Beata Lipiec, mgr Sylwia Lipczyńska i Siostra Monika Dudek.

Organizatorzy Przeglądu Kolęd dziękują uczniom, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie i udostępnienie nagrań.

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/NZ/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 18.01.2021 r.        

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.                

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, wg wytycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, stanowiący załącznik nr 1 (znajdujacy się na stronie szkoły w zakładce Procedury bezpieczeństwa od 01.09.2020 r.)

§ 2

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie wg dotychczasowego planu nauczania.

§ 3

  1. W szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone w IPET-ach, zajęcia SI, koła zainteresowań,
  2. W dalszym ciągu umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych / j. polski, matematyka, j. angielski / w dniach i godzinach realizowanych do czasu przerwy w nauce,
  3. Zapewniamy funkcjonowanie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.30.
  4. Umożliwimy i udostępnimy pomieszczenia w szkole do przeprowadzania II etapu konkursów przedmiotowych.

§ 4

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z wytycznymi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, a wychowawców klas I – III do przesłania zarządzenia i wytycznych rodzicom uczniów klas młodszych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

                        

                                                                                              Waldemar Gosek

                                                                                               Dyrektor Szkoły    

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy przekazać odwiedzającym naszą stronę,

życzenia zdrowia, spokoju i radości.

Niech magia Świąt zjedna wszystkich,

a Nowy Rok 2021 da nadzieję na lepsze dni.

 

                                                                                              Dyrekcja, nauczyciele

                                                                                            i uczniowie SP Nr 1

Chociaż 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wyglądała inaczej, skromniej, to postaraliśmy się godnie i czynnie upamiętnić tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Podczas godziny wychowawczej uczniowie mogli zapoznać się z najciekawszą spośród przygotowanych przez uczniów prac - prezentacją Barbary Stradomskiej (kl. VIII a), która przypomniała nam najważniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem przez Polskę wolności. Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” – 11 listopada o godzinie 12.00 mogliśmy poczuć narodową jedność, śpiewając wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” J. Wybickiego.

8 października w naszej szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie  klasy Ia i klasy Ib wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Majewską i p. Anną Turbiarz, z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia uroczystości.

Nadszedł moment najważniejszy dla pierwszoklasistów - na auli rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych i złożył uczniom życzenia. Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne.

Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a z rąk wychowawczyń uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści wraz ze starszymi kolegami złożyli kwiaty przed tablicą patrona szkoły, a starsi koledzy i koleżanki z klasy drugich wprowadzili pierwszaków w świat społeczności szkolnej i czekających ich obowiązków. Otrzymali od starszych kolegów i koleżanek z klas II symboliczne upominki.

Również rodzice pamiętali o święcie. Przybyli w licznym gronie i przygotowali dla swoich pociech słodkie upominki. Na koniec spotkania wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Cała uroczystość odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne.