Aktualności

Zarządzenie Nr 1/NZ/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

w związku ze  względu  na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. w związku na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493 ze zm.)

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: www.sp1.sandomierz.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Waldemar Gosek - Dyrektor szkoły

26 września to Europejski Dzień Języków obchodzony co roku by zachęcać i uczyć. W tym szczególnym czasie kiedy, zasady bezpieczeństwa zawężają nam trochę, był on obchodzony ciekawie i inspirująco. Nauczycielki języka angielskiego przygotowały atrakcyjne scenariusze zajęć lekcyjnych .

Uczyliśmy się więc jak mówić cześć w kilku europejskich językach. Poznawaliśmy ciekawostki językowe i swoją wiedzę o językach sprawdziliśmy w quizie językowym. Nie zabrakło piosenki i zmierzyliśmy się z popularną „Gummi Bears” po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku. Uczyliśmy się również jak upiec popularne angielskie ciasto „Shortbread wit caramel and chocolate” i „łamaliśmy języki” na łamańcach językowych z różnych krajów Europy.

Nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły konkurs dla klas 5-8. Po wstępnych eliminacjach najlepsi mierzyli się z pisownią j. niemieckiego w szkolnym dyktandzie.

A przede wszystkim, to co najważniejsze, uświadamialiśmy sobie jak niesamowicie różnorodne kulturowo i ciekawe jest miejsce w którym przyszło nam żyć. I jak ważna jest umiejętność mówienia w innych językach by to dogłębnie poznać.

 

Dnia 18.09.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.  Zaopatrzeni w narzędzia i rękawiczki przystąpili do uprzątania terenu wokół szkoły, boiska, oraz wąwozu. Słoneczna pogoda sprzyjała pracom porządkowym, w które zaangażowanych było około 150 osób.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu – 17 września 2020r. zostały wręczone nagrody zwycięzców konkursu ekologicznego „Segregujemy i promujemy”. Organizatorem konkursu było PGKiM w Sandomierzu, którego celem była promocja działań proekologicznych i uświadamianie problemów związanych z odpadami i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W konkursie udział brały wszystkie szkoły podstawowe w Sandomierzu. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przystąpili do konkursu i wpłynęło wiele ciekawych prac, zarówno z młodszych klas – I-III jak i starszych IV-VIII.

Klasy I-III miały do wyboru konkurs plastyczny „Lubimy segregować i to promować, lub konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, natomiast dzieci z klas IV-VIII konkurs plastyczny „Moje rady na odpady” i również konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach konkursu zostali:

Lubimy segregować i to promować”

I miejsce – Marczyński Krzysztof – 3C

II miejsce – Wiktoria Zielonka – 3B

III miejsce – Yana Kizyma – 3A

Moje rady na odpady

I miejsce – Weronika Kuraś – 6C

II miejsce – Amelia Kołodziej – 7C

III miejsce – Kacper Sykucki – 6C

Wszystkie dzieci segregują śmieci- klasy I-III

I miejsce – Zuzanna Chałupczak – 3A

II miejsce – Lena Żwirek – 3A

„Wszystkie dzieci segregują śmieci” - klasy IV-VIII

I miejsce – Magdalena Miłek

II miejsce – Patrycja Wrzosek

III miejsce – Aleksandra Niezgoda

Laureaci zorganizowanych konkursów otrzymali nagrody w postaci gotówkowej karty upominkowej do wybranego sklepu sportowego.

Patronat honorowy objęli:

Burmistrz Miasta Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Po dłuższej przerwie związanej nie tylko z wakacjami ale również ze zdalnym nauczaniem uczniowie powrócili do szkoły. Inauguracja nowego roku szkolnego przebiegała zupełnie inaczej niż zwykle. Musieliśmy nie tylko zmierzyć się z koronawirusem ale również z warunkami pogodowymi. Deszcz sprawił, że nie tak jak zwykle wszyscy uczniowie powitali ten rok na placu apelowym, lecz w salach lekcyjnych. Tu wychowawcy po wspólnym przywitaniu się przeczytali list wystosowany do uczniów przez Pana Dyrektora. W dalszej kolejności zapoznali swoich wychowanków z nowymi procedurami, które dotyczyły bezpieczeństwa w związku z pandemią. Powiedzieli też o pewnych zmianach organizacyjnych, po czym uczniowie otrzymali plany zajęć i podręczniki szkolne. Na zakończenie spotkań wychowawcy życzyli swoim uczniom aby nowy rok był spokojny, bezpieczny i obfitował w sukcesy edukacyjne. Spotkania odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ogłoszenie

W dniu 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I. Serdecznie zapraszamy.

 

 

KOCHANI UCZNIOWIE!

 „ŻYCZYMY  WAM  UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI, CUDOWNEJ POGODY ORAZ RADOSNEGO ODPOCZYWANIA, A WE WRZEŚNIU SZCZĘŚLIWEGO POWROTU DO SZKOŁY”

                                                                       

DYREKCJA SZKOŁY WRAZ Z NAUCZYCIELAMI  

Rok szkolny 2019/20 na pewno na długo  zapisze się  w naszej pamięci. Wirus Covid-19  całkowicie zmienił naszą szkolną rzeczywistość. Musieliśmy zmierzyć się z nową sytuacją, nauczyć inaczej komunikować, przekazywać  wiedzę i dzielić informacjami.

Po kilku miesiącach zdalnego nauczania wszyscy byliśmy spragnieni bezpośredniego kontaktu i zwykłej rozmowy. Wspaniale było choć na chwilę spotkać się z kolegami, koleżankami i wychowawcami chociażby po to, by  tylko  odebrać świadectwo. 26 czerwca  od godz. 9.00 - w różnych odstępach czasowych, wszyscy wychowawcy rozdawali je swoim wychowankom na boisku szkolnym przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa.

 

Wyjątkowo ważne  to wydarzenie było  dla absolwentów klas ósmych, którzy przecież żegnali się już z naszą szkołą. Nie dane im było celebrować tej chwili z rodzicami, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby było wyjątkowo i uroczyście. Zaopatrzeni w maseczki i przyłbice absolwenci odebrali nagrody i wyróżnienia. Otrzymali statuetki: dla najlepszego absolwenta szkoły (Julia Kołodziej - klasa 8c),  Primus Copernicus ( Karolina Łukaszek - klasa 8a ) i  Mistrz Artysta (Julia Łukawska – klasa 8 b). Niestety, w tym roku stypendium naukowe ufundowane przez Burmistrza Sandomierza – Marcina Marca, dostała tylko jedna osoba z najwyższą średnią i była to Julia Kołodziej z klasy 8c.

Dyrektor szkoły Pan Waldemar Gosek dokonał podsumowania  osiągnięć  uczniów klas ósmych, serdecznie im pogratulował i życzył udanych wakacji.

Pan Burmistrz Marcin Marzec, którego mieliśmy przyjemność gościć tego uroczystego dnia wspomniał czasy, gdy sam był uczniem Szkoły Podstawowej Nr1 i podkreślił jak ważne były to dla niego chwile. Zachęcił uczniów do dalszej pracy i życzył sukcesów. Do życzeń i podziękowań  zarówno dla uczniów jak i nauczyciele dołączyli rodzice - Pan Paweł Żerebiec i Pani Agnieszka Woskowicz-Baran. 

Szczególne czasy wymuszają szczególne działania, nie zawsze po naszej myśli i według planu, ale istotne jest, by tak ważne chwile pozostawić w naszej pamięci jako wyjątkowe
i  niezapomniane. Mamy nadzieję, że absolwenci będą  ciepło wspominać pożegnanie ze szkołą podstawową, mimo że nastąpiło to w tak trudnych i specyficznych warunkach.

 

 

W dniach 16-17-18 czerwca odbył się egzamin ósmoklasisty. Z powodu sytuacji epidemiologicznej został przeprowadzony w wyjątkowych warunkach. Uczniowie, w maseczkach wchodzili do szkoły indywidualnie zachowując szczególne środki ostrożności. Każda grupa przydzielona do sali podążała w 15 minutowych odstępach. Po sprawdzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk, zdający przemieszczali się do kolejnych sal. Tam, po zajęciu miejsc, mogli zdjąć maseczki, by po odebraniu testu przystąpić do jego napisania. W kolejne dni zmierzyli się z testami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Pierwszy sprawdzian- z odpowiedzialności i dojrzałości - zdali koncertowo!

Życzymy wysokich wyników egzaminu!