Aktualności

Dnia 19 września w naszej szkole odbyły się pokazowe zajęcia Świata Robotyki, z wykorzystaniem zestawów LEGO EDUCATION. Uczestnikami byli głównie uczniowie  las pierwszych i drugich. Uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów mogli oglądać i wykonywać różne ciekawe konstrukcje z wykorzystaniem klocków oraz komputera. Dzieci z wielkim zainteresowaniem w sposób zabawowy poznawały zagadnienia z matematyki, informatyki i mechaniki.

W dniu 17 września w wojskowej części Cmentarza Katedralnego miały miejsce obchody 77 rocznicy agresji Rosji Radzieckiej na Polskę.
W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze miasta, służby mundurowe, uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta.
Pan Burmistrz Marek Bronkowski w krótkim przemówieniu przypomniał tragiczne losy Narodu Polskiego, apelując do zebranych o pamięć i szacunek do tamtych wydarzeń .
Podczas uroczystości przeczytano listy między innymi od: Anny Marii Anders i Wiceministra Obrony Narodowej.
Przybyłe delegacje, w hołdzie poległym złożyły wieńce, wiązanki kwiatów oraz symboliczne znicze. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pana M. Sykuckiego.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było posadzenie dębu - symbolu pamięci bohatera Stanisława Gądka, który stracił życie dla Ojczyzny.

 

16 września w naszej szkole odbyła się ogólnopolska akcja pod hasłem ?Sprzątanie Świata?.
Akcja poprzedzona była rozmowami z uczniami na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniami.
W piątek uczniowie klas III-VI zaopatrzeni w sprzęt, rękawice ochronne i worki na śmieci, przystąpili do porządkowania terenu wokół szkoły. Każda klasa miała przydzielony swój rejon. Pracę nadzorowali nauczyciele, którzy również włączyli się do akcji.

W dniach 13-15 września odbyły się spotkania uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich z policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu: st. posterunkowy Beata Lipiarz specjalista ds. nieletnich oraz st. sierż. Paulina Mróz, specjalista prewencji kryminalnej. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, zasadami ruchu drogowego, podstawowymi znakami drogowymi, m.in. sygnalizacją świetną, umiejętnościami poruszania się po drodze.
Uczniowie obejrzeli film poglądowy dotyczący bezpiecznego przemieszczania się w drodze z domu do szkoły. Rozwiązywali rebusy, zagadki dotyczące właściwego poruszania się po drogach publicznych, znaleźli rozwiązania quizu sprawdzającego ich wiedzę dotyczącą zasad ruchu drogowego. Podczas spotkania Pani policjantka zaprezentowała uczniom poszczególne elementy stroju policjanta oraz dodatkowe wyposażenie.
Ponadto uczniowie wraz z wychowawcami ćwiczyli prawidłowe poruszanie się po drogach, wychodząc na skrzyżowanie ulic w okolice szkoły. Uczniowie klas pierwszych wzięli również udział w konkursie na układanie rymowanek o ruchu drogowym, natomiast klas II wzięli udział w konkursie plastycznym pt: ?Bezpieczna droga do szkoły?.

Dnia 1 września przed pomnikiem Drugiego Pułku Piechoty Legionów i Czwartego Pułku Saperów, w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu odbyły się uroczystości 77 rocznicy II wojny światowej.
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego modlitwę za ofiary II Wojny Światowej poprowadził ksiądz Zygmunt Gil. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Marek Bronkowski - Burmistrz Sandomierza, który przypomniał o poległych w obronie Niepodległej Polski. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obowiązek przekazywania historii młodym pokoleniom.
Na zakończenie uroczystości Żołnierze Wojska Polskiego wykonali salwę honorową. Zgromadzone delegacje złożyły wieńce, kwiaty i znicze pod pomnikiem, poczty sztandarowe oddały hołd poległym.
W obchodach wzięli udział Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy pod opieką Pani M. Wojtoń godnie reprezentowali naszą szkołę.

W dniu 1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zebrali się przed budynkiem szkoły by rozpocząć kolejny rok nauki. Pan Dyrektor mgr W. Gosek witając przybyłych na uroczystość uczniów, życzył im wytrwałości w pracy oraz sukcesów w realizacji swoich osiągnięć. Szczególnie powitał pierwszoklasistów, którzy wybrali do edukacji naszą szkołę.
W dalszej części głos zabrali przedstawiciel Urzędu Miasta - Pan D. Socha oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani A. Wąsowicz-Baran. Podobnie jak Pan dyrektor skierowali oni serdeczne słowa do uczniów i nauczycieli.
Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów pod płytą patrona szkoły, po czym wszyscy uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu odbędzie się w dniu 01.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.00. Wcześniej o godz. 8.00 w Kościele Św. Józefa odbędzie się uroczysta Msza z tej okazji.

Dnia 24 czerwca zebrali się uczniowie klas I ? V, by odebrać swoje dyplomy, nagrody i świadectwa. Rekordzistą był uczeń klasy 5a - Filip Walicki, który został laureatem wielu ogólnopolskich konkursów. On też uzyskał najwyższą średnią w szkole - 6.0.
W bieżącym roku szkolnym 38 uczniów otrzymało stypendium naukowe za średnią 5.18 i więcej, zaś 22 otrzymało stypendium za wysokie wyniki w sporcie.

 

Dnia 23 czerwca po raz ostatni zadzwonił dzwonek dla szóstoklasistów. Wszyscy uczniowie odświętnie ubrani zebrali się w sali gimnastycznej by odebrać nagrody i pożegnać się ze swoimi nauczycielami.
Na wstępie głos zabrał Pan Dyrektor mgr Waldemar Gosek, który w swoim wystąpieniu podziękował uczniom za wieloletnią rzetelną pracę, za mądrość, zaangażowanie, godne reprezentowanie szkoły i entuzjazm towarzyszący podejmowanym działaniom. Pogratulował uczniom wysokich osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, począwszy od szczebla miejskiego, aż do ogólnopolskiego. Podkreślił, że uczniowie naszej szkoły tak jak w latach ubiegłych najlepiej napisali sprawdzian szóstoklasisty w powiecie sandomierskim.
Następnie glos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców, która również złożyła gratulacje uczniom za wysokie wyniki jakie osiągnęli.
Pan Robert Pytka - przedstawiciel rodziców tegorocznych absolwentów, dziękując nauczycielom docenił troskę i zaangażowanie pedagogów w przekazywaniu wiedzy i wychowaniu ich dzieci. Uczniom życzył sukcesów na kolejnych etapach edukacji oraz zasłużonego odpoczynku podczas wakacji.
W dalszej części spotkania uczniowie odebrali dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz pracy w Samorządzie Uczniowskim. Imprezę zakończyły występy artystyczne.
W roku szkolnym 2015/2016 tytuł PRIMUSA COPERNIKUSA otrzymała uczennica klasy 6b - Klaudia Kaca.
Najwyższą średnią wśród absolwentów ? 5.82 uzyskały: Helena Jońca i Klaudia Kaca z klasy 6b.
Mistrzami sportu zostali: Aleksandra Ogrodnik i Adam Łubowski z klasy 6a.