Aktualności

Miła niespodzianka spotkała dzieci z klas pierwszych naszej szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych, odwiedził je pan dyrektor i Burmistrz Sandomierza pan Marcin Marzec. Pan Burmistrz opowiedział pierwszakom, gdzie pracuje i na czym polega jego praca. Zachęcał je również do odwiedzania Ogrodu Saskiego i placów zabaw na terenie miasta. Inspirował dzieci do poznawania historii naszego pięknego grodu oraz zwiedzania lokalnych zabytków. Na zakończenie spotkania wręczył dzieciom książki ,,Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa” autorstwa nauczycieli naszej szkoły: P. R. Chyły, P. J. Sadaj-Rożek i P. K. Skotnickiej.

Dnia 5 października 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy 1.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, grupa 6-latków z Przedszkola nr 1 w Sandomierzu, przedstawiciele klas 2, rodzice i zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor Przedszkola nr 1.

Pierwszoklasiści przygotowali krótką część artystyczną pod kierunkiem wychowawców i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz recytatorskie. Po prezentacji złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie Dyrektor szkoły – Pan mgr Waldemar Gosek pasował dzieci z klas 1 na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

Przedstawiciele klas pierwszych podziękowali za przyjęcie ich do grona społeczności naszej szkoły.

Wychowawcy wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy. Koledzy z klas 2 obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami.

Po uroczystości uczniowie klas 1 uczestniczyli w sesji zdjęciowej. Uczniowie otrzymali gratulacje od Dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców, oraz pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe prezenty.

Uroczystość przygotowali wychowawcy klas pierwszych: Kinga Kras, Małgorzata Pracało, Beata Lipiec oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego.

 

22 września 2021 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przewodniczący Samorządu – Adam Nowicki dokonał prezentacji członków Rady. Następnie, uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Rada Samorządu zobowiązała się min. do troski o dbanie o honor szkolny oraz piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, właściwe reagowanie na przejawy krzywdy i zła. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w krótkiej przemowie podkreślił fakt, że członkowie rady powinni być pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole. 

Oto skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący - Adam Nowicki 8c

Zastepca - Aleksandra Kownacka 8d

 

Poczet sztandarowy I

Filip Wojtoń 8d

Natalia Kisiel 8b

Aleksandra Grzesik 8a

 

Poczet sztandarowy II

Michał Biłyk 7c

Antonina Mazur 7a

Joanna Koprowicz 7d

 

Poczet kwiatowy I

Maria Baska 6a

Mateusz Andrzejczak 6b

Maja Lutomska 7b

 

Poczet kwiatowy II

Amelia Sałek 5a

Emilia Gurgacz 5c

Zofia Szczucka 5b

 

 Werble

Kacper Pietruszka 7c

Jakub Śliwiński 7b

1 września 2021 przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów 4 Pułku saperów na Cmentarzu Katedralnym odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, władz powiatu, środowisk kombatanckich, służb mundurowych. reprezentacja sandomierskich uczniów i parlamentarzyści. W obchodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem- Panem W. Aleksandrowiczem, którzy po części oficjalnej oddali hołd poległym, zapalając symboliczny znicz.

1 września 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Nowicki zameldował dyrektorowi szkoły panu mgr Waldemarowi Goskowi gotowość uczniów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pan dyrektor w swoim przemówieniu serdecznie powitał uczniów, pracowników szkoły oraz wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość. Szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej szkole. Pan dyrektor życzył uczniom zapału do nauki, sukcesów w nauce i sporcie oraz satysfakcji z własnych osiągnięć. Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie oddali hołd patronowi szkoły i złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pamiątkową płytą Mikołaja Kopernika.

 

W dniu 24 czerwca pożegnaliśmy ósmoklasistów. Była to uroczystość nieco inna niż dotychczasowe ze względu na obostrzenia. W akademii wzięli udział uczniowie klas ósmych, rodzice, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Sandomierza - Pan Marcin Marzec oraz przedstawiciel Rady Rodziców – Pan Przemysław Dusza. Po przemówieniach Pana Dyrektora mgr Waldemara Goska oraz gości nastąpił uroczysty ceremoniał przekazania sztandaru młodszym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pan Dyrektor wręczył ósmoklasistom dyplomy, nagrody, wyróżnienia, stypendia i statuetki. Absolwentami z najwyższą średnią ocen w tym roku byli: Paulina Błachnio, Lena Hajduk i Paweł Łączkowski. Mistrzami sportu zostali Anna Płaza, Katarzyna Płaza i Jan Marzec, tytuł mistrza artysty otrzymała Maria Kapsa. Wśród statuetek nie zabrakło tej szczególnej – Primus Copernikus, przypadła ona uczennicy klasy VIII c – Weronice Graczyk. Pan Dyrektor oraz zaproszeni goście w osobach - Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Rodziców pogratulowali nagrodzonym, wszystkim życzyli sukcesów w dalszej edukacji i udanych wakacji. Najlepsi z najlepszych złożyli wpis na kartach Złotej Księgi. W końcowej części uroczystości przedstawiciele pocztu kwiatowego złożyli wiązankę pod płytą patrona szkoły – Mikołaja Kopernika.

W piątek 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas I-VII. Uroczystość miała skromny charakter z powodu panującej epidemii. Na dziedzińcu przed szkołą uczniowie spotkali się z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa, dyplomy i nagrody życząc udanych wakacji, odpoczynku oraz zdrowego powrotu do szkoły od pierwszego września.

 

„Kwiatek dla Bartusia”

 W dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie oraz Rodzice hojnie włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz pomocy Bartusiowi Przychodzkiemu ,,Kwiatek dla Bartusia”, zamiast kwiatka dla nauczyciela. Przygotowane na ten cel puszki błyskawicznie się zapełniły. Chcieliśmy w ten sposób dołożyć maleńką cegiełkę do leczenia Bartusia. Wszystkim, którzy okazali serce małemu mieszkańcowi naszego miasta serdecznie dziękujemy.

 

 

Zwykle w naszej szkole 1 czerwca- to Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu Szkolnego. Wtedy wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zbierali się na boisku szkolnym. Po uroczystym apelu rozpoczynały się zawody sportowe i wspólne zabawy. W tym roku ze względu na pandemię nieco inaczej wyglądał ten dzień. Niektórzy uczniowie z wychowawcami podziwiali uroki naszego miasta, inni z nauczycielami wybrali się na wycieczki poza Sandomierz. Dla grupy uczniów, którzy zostali w szkole nauczyciele wychowania fizycznego, z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowali rozgrywki sportowe. Pomysłów na miłe i ciekawe spędzenie tego dnia było wiele. Dzieci po długotrwałej rozłące spowodowanej zdalnym nauczaniem, chętnie brały udział w różnych imprezach i klasowych spotkaniach z wychowawcą. Wszystkim przedsięwzięciom towarzyszyła piękna pogoda i miła atmosfera.

Dzień 26 maja - Święto Mamy i 23 czerwca - Dzień Taty to najpiękniejsze i najbardziej osobiste święta roku. Mama i tata to synonimy miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko co piękne i szlachetne.

W związku z panującą pandemią w tym roku szkolnym nie można było zaprosić osobiście rodziców do szkoły, dlatego uczniowie klas II przygotowali i nagrali swoje występy, które zostały udostępnione rodzicom drogą elektroniczną.

Słowem i piosenkami dzieci pragnęły wyrazić miłość i wdzięczność za rodzicielską dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i wybacza.

Uczniowie własnoręcznie wykonali i wręczyli rodzicom upominki. Nad oprawą artystyczną czuwały Izabela Zawadzka, Aneta Polit, Maria Kiliańska i Katarzyna Skotnicka.

 

Szanowne Mamy!

 

Z okazji Dnia Matki z głębi serca najpiękniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych pragnień.

Niechaj omijają Was kłopoty, a sukcesów tylko przybywa,

Wszystko, co piękne i wymarzone niech się w Waszym życiu spełni.

Samych cudownych chwil w życiu

składają dyrekcja i nauczyciele

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

 

 Dla uczczenia tego Święta dzieci przygotowały występ taneczny.

Oto link do pobrania i obejrzenia filmu w formacie mp4: https://we.tl/t-2WQy0HgUTh