Aktualności

Sprzęt cyfrowy m.in. drukarka 3D wraz z oprogramowaniem, skaner do drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne oraz klocki Lego Mindstorms Education do budowania i programowania robotów za prawie 200 tysięcy złotych pozyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu dzięki projektowi pod nazwą “Akademia kompetencji kluczowych”. Projekt ten współfinansowany został ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Został zrealizowany we współpracy z Fundacją „Ludzie Umiejętności Kultura”. Całkowita wartość projektu to prawie 600 tysięcy złotych. Został napisany pod zdiagnozowane potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1. 

Celem projektu było zwiększenie kompetencji cyfrowych (w tym nauki programowania) u 164 uczniów oraz podniesienie kompetencji 43 nauczycieli w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego w SP1 w Sandomierzu. Na zakupionym sprzęcie przeprowadzono szkolenia dla 43 nauczycieli: „TIK na lekcji i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach”, „Programowanie w języku Scratch”, „Robotyka dla początkujących”, w trakcie których nauczyciele zapoznali się z obsługą zakupionego sprzętu, zasadami bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnymi technikami z zakresu programowania. Ostatnim etapem projektu było prowadzenie zajęć dodatkowych i warsztatów przez przeszkolonych nauczycieli dla 160 dzieci – uczniów SP1. W trakcie zajęć młodsi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, zaś starsi uczyli się pisać programy języku Scratch oraz budować maszyny z zakupionych kloców Lego, a następnie wprowadzać je w ruch za pomocą programów. W wyniku realizacji projektu szkoła zyskała wysokiej jakości sprzęt informatyczny za kwotę 170 tyś zł, nauczyciele oraz uczniowie nabyli dodatkowe kompetencje informatyczne. W czasie zajęć stacjonarnych zakupiony sprzęt nauczyciele wykorzystują na bieżąco w trakcie lekcji. Wszystkie szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów odbywały się bezpłatnie. Szkoła wniosła do projektu wkład własny w postaci niefinansowej.

 

 

 

 

 

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po Stanach Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Ze względu na sytuację epidemiczną obchody tego święta w naszej szkole przygotowane były w formie on-line. Na lekcjach wychowawczych uczniowie obejrzeli dwa krótkie filmy dotyczące tego wydarzenia oraz dość obszerną prezentację związaną nie tylko z samym aktem prawnym, ale także ciągiem zdarzeń związanych z Sejmem Wielkim -1788-1792, wojną w obronie konstytucji - 1792, II rozbiorem Polski -1793, które to składały się na dokonania reformatorskie tego okresu i skutki polityczne podjętych decyzji. Młodzież miała możliwość utrwalenia sobie ważnych dat, m.in. 29 kwietnia 1919 roku, kiedy to Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa czy 28 kwietnia 1990 roku, kiedy to weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa, na mocy której oficjalnie przywrócono święto upamiętniające pierwszą polską konstytucję, gdyż w czasach PRL-u było ono usunięte z kalendarza uroczystości państwowych. Prezentacje i filmy on-line dla uczniów przygotowali: Pani B. Dygas i Pan R. Chyła.

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. W naszej szkole przebiegły one pod hasłem: „Przywróć naszą Ziemię”.

Z tej okazji uczniowie klas czwartych i siódmych wzięli udział w konkursie przyrodniczo-ekologicznym. Celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy ekologiczne i wytworzenie przekonania, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas.

Wyniki uczniów klas czwartych:

I miejsce – (30 pkt.) - Arkadiusz Kapała (4b)

II miejsce –  (29 pkt.) - Weronika Obierak (4a), Michał Pawlikowski (4b), Zofia Szczucka (4b)

III miejsce –  (28 pkt.) - Julia Tenderenda (4b)

Wyniki uczniów klas siódmych:

I miejsce –  Marek Gajewski (7b)

II miejsce –  Amelia Kołodziej (7c), Jan Bryła (7b)

III miejsce –  Julia Baska (7a), Julia Stajniak (7a), Lena Nowosielska (7d), Kacper Majewski (7d), Ignacy Siatrak (7c), Jan Żerebiec (7b)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Również uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach języka niemieckiego o tematyce ekologicznej (segregowanie odpadów, zapoznanie ze słownictwem w języku niemieckim, dotyczącym tematyki segregowania). Uczniowie próbowali opowiedzieć po niemiecku, dokąd wyrzuciliby różnego rodzaju odpady, wykonali interaktywne zadanie ekologiczne oraz rozwiązywali ekologiczną krzyżówkę. Zajęcia prowadziła - Pani M. Bielecka

Ponadto uczniowie klasy IVa aktywnie włączyli się w obchody Święta Ziemi i porządkowali teren wokół własnych domów i w najbliższej okolicy, co widzimy na udostępnionych zdjęciach.

 

 Oprócz tego uczniowie naszej szkoły przygotowali wiele pięknych prac. Oto niektóre z nich:

7.04.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia-Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Z tej okazji na lekcjach wychowawczych nauczyciele odbyli pogadanki oraz wyświetlili przygotowane prezentacje dotyczące tematyki związanej ze zdrowiem. Ponadto tego dnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu graficznego pt.: „Moje zdrowie to moja siła i moc!”. Zwycięskie prace konkursowe opublikowano na stronie Facebook szkoły, po powrocie do szkoły będziemy również mogli podziwiać je w Wirtualnej Gazetce Szkolnej. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Konkurs przygotowały Panie: Agnieszka Wiatrowska, Bożena Nowacka, Katarzyna Drobiazg.

31 marca, w przeddzień popularnego „dnia  żartów”, Samorząd Uczniowski naszej szkoły zaproponował, by tego dnia, to uczniowie poprowadzili lekcje. Jednym słowem, choć na jeden dzień, zamienili się miejscami ze swoimi nauczycielami. Chętnych nie zabrakło. W grupie, parze lub indywidualnie można było zaplanować i poprowadzić lekcje według własnego scenariusza i pomysłu. Uczniowie zaskoczyli nas swoją kreatywnością i umiejętnościami. Zaprezentowali różne formy pracy, udostępnili ciekawe materiały pozyskane z sieci i udowodnili, że świetnie sobie radzą z nowinkami technologicznymi. Jednak przyznawali, że praca nauczyciela nie jest tak łatwa jakby się zdawało.

Pomimo trudnego czasu, postanowiliśmy się nie poddawać i kontynuować tradycję corocznej imprezy wzorowanej na popularnym programie telewizyjnym „ Mam Talent”. W innych okolicznościach i zmienionej formie jednak uczestnicy, i tym razem, dopisali . W tym roku dostarczyli krótkie filmiki prezentujące ich talenty. Musieli , przy tym, wykazać się również kreatywnością i pomysłowością. Podziwialiśmy śpiew, grę na gitarze, fortepianie i perkusji. Nie zabrakło umiejętności sportowych i tanecznych. Jury miało naprawdę trudne zadanie.

Miejsca przyznawane były w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy I-III i IV-VIII.

Klasy I-III

I miejsce

Yana Kizyma IIIa

Bartosz Płaza IIb

Szymon Kwietniewski IIa

II miejsce

Stanisław Lutomski IIIb

Zuzanna Chałupczak IIIa

Aleksandra Chara Ia

III miejsce

Hanna Hajduk Ia

Kacper Chudziak Ia

Kornelia Domańska IIIb

Klasy IV-VIII

I miejsce: Maria Kapsa VIIIa

II miejsce: Antonina Mazur VIa

III miejsce: Małgorzata Dziura IVb, Emilia Kania i Maja Lutomska VIb

Osoby odpowiedzialne za organizację – Panie: M. Kania i M. Drobek.

Życzymy wszystkim zdrowych, radosnych

i pełnych wiosennego słońca Świąt Wielkanocnych.

Niech ten szczególny czas, niesie uśmiech bliskich,

siłę w pokonywaniu trudności

i nadzieję na lepsze jutro.

                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr1

- pod takim hasłem w dniach 18.02-25.02.2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dni Patrona. Mikołaj Kopernik to z pewnością Patron szczególny i wyjątkowy. Był on bowiem niezwykłym, nietuzinkowym człowiekiem, który zmienił spojrzenie ludzi na wszechświat.

Kopernik jest więc postacią należącą nie tylko do polskiej kultury i nauki, ale do całego świata. Taki Patron napawa więc słuszną dumą. Dlatego do tradycji Szkoły Podstawowej nr 1 należy święto, podczas którego uczniowie przypominają sylwetkę uczonego. Jak co roku w lutym w ,,Jedynce” odbywa się kultywowanie tradycji i szacunku dla przeszłości, a więc i dla Patrona Szkoły.

W ramach obchodów uczniowie ,brali udział w konkursach wiedzy: i tak w klasach 5-8 nauczyciele informatyki przeprowadzili ,,Quiz wiedzy o Mikołaju Koperniku” , trzecioklasiści zmagali się z testem ,,Tajemniczy Kosmos" pozostali uczniowie mogli wykazać się zdolnościami w konkursach plastycznych. Na lekcjach wychowawczych on-line wszyscy oglądali ciekawe filmy o życiu i pracy sławnego astronoma. Uczniowie ,którzy uzyskali najlepsze wyniki w Quizie, otrzymali pozytywne oceny z informatyki, pozostali dyplomy, nagrody książkowe i maskotki. Tegoroczne obchody w nieco innych warunkach przygotowali nauczyciele: N. Szpatowicz, A. Przyłucka, E. Strzelińska, A. Witaszek, W. Aleksandrowicz. Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w obchodach. Nagrodzonym składamy gratulacje.

 

W poniedziałek i wtorek (01.03. i 02.03.) w naszej szkole przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy dla chorego Bartusia, syna absolwenta naszej szkoły. Pieniądze można będzie wrzucać do puszki lub przesłać za pomocą sms-a.
Włączamy się do akcji i pomagamy choremu Bartusiowi.