Aktualności

20 stycznia Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Ekoludek” obchodziło 5-lecie swojej działalności. Głównym punktem obchodów było włączenie w szeregi koła nowych członków – uczniów klasy I B. Po złożeniu przyrzeczenia i otrzymaniu legitymacji uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami koła. Te obchody 5–lecia były też okazją do kontynuowania corocznej akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, w której wzięli udział członkowie koła z klasy II B i III A, rozwieszając w szkolnym ogrodzie kolejne karmniki. Wszyscy uczniowie z w/w klas przystąpili również do konkursu plastycznego organizowanego przez tarnobrzeski Zarząd LOP i Centrum Natura 2000 pod hasłem: „Przyroda oczami dziecka”. Młodzi przyrodnicy za swoje zaangażowanie i propagowanie wartości ekologicznych otrzymali pamiątkowe gadżety w formie kalendarzy i zakładek okolicznościowych. Opiekunowie SKLOP: K. Kras, M. Kiliańska, A. Turbiarz.

 

Dnia 22 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu odbyło się podsumowanie XXI Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz rozdanie dyplomów i nagród.

W Przeglądzie uczestniczyło 13 uczniów z klas 1-3 naszej Szkoły.

Tegoroczny Przegląd odbył się w wersji on-line. Uczniowie przesyłali nagrania kolęd do wychowawców klas. Nauczycieli przekazali do organizatorów nagrania wybranych przedstawicieli z danej klasy.

Mali artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki z towarzyszeniem akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych lub klawiszowych.Organizatorzy Przegląduwyłonili najlepszych wykonawców tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek .

W kategorii solowej najlepiej zaprezentowali się:

I miejsce – Sandra Śliwińska – kl. 1a

II miejsce – Zuzanna Chałupczak – kl. 3a

                   Szymon Kwietniowski – kl. 2a

III miejsce – Natalia Kotarska – kl. 3b

                     Oliwia Karasiak – kl. 3c

Wyróżnieni uczniowie otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody.                                                        

XXI Przegląd Kolęd i Pastorałek przygotowała i przeprowadziła mgr Beata Lipiec, mgr Sylwia Lipczyńska i Siostra Monika Dudek.

Organizatorzy Przeglądu Kolęd dziękują uczniom, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie i udostępnienie nagrań.

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/NZ/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 18.01.2021 r.        

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.                

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym, wg wytycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, stanowiący załącznik nr 1 (znajdujacy się na stronie szkoły w zakładce Procedury bezpieczeństwa od 01.09.2020 r.)

§ 2

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie wg dotychczasowego planu nauczania.

§ 3

  1. W szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone w IPET-ach, zajęcia SI, koła zainteresowań,
  2. W dalszym ciągu umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych / j. polski, matematyka, j. angielski / w dniach i godzinach realizowanych do czasu przerwy w nauce,
  3. Zapewniamy funkcjonowanie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.30.
  4. Umożliwimy i udostępnimy pomieszczenia w szkole do przeprowadzania II etapu konkursów przedmiotowych.

§ 4

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z wytycznymi Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu, a wychowawców klas I – III do przesłania zarządzenia i wytycznych rodzicom uczniów klas młodszych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

                        

                                                                                              Waldemar Gosek

                                                                                               Dyrektor Szkoły    

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy przekazać odwiedzającym naszą stronę,

życzenia zdrowia, spokoju i radości.

Niech magia Świąt zjedna wszystkich,

a Nowy Rok 2021 da nadzieję na lepsze dni.

 

                                                                                              Dyrekcja, nauczyciele

                                                                                            i uczniowie SP Nr 1

Chociaż 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wyglądała inaczej, skromniej, to postaraliśmy się godnie i czynnie upamiętnić tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Podczas godziny wychowawczej uczniowie mogli zapoznać się z najciekawszą spośród przygotowanych przez uczniów prac - prezentacją Barbary Stradomskiej (kl. VIII a), która przypomniała nam najważniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem przez Polskę wolności. Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” – 11 listopada o godzinie 12.00 mogliśmy poczuć narodową jedność, śpiewając wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” J. Wybickiego.

8 października w naszej szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie  klasy Ia i klasy Ib wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Majewską i p. Anną Turbiarz, z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia uroczystości.

Nadszedł moment najważniejszy dla pierwszoklasistów - na auli rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych i złożył uczniom życzenia. Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne.

Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a z rąk wychowawczyń uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści wraz ze starszymi kolegami złożyli kwiaty przed tablicą patrona szkoły, a starsi koledzy i koleżanki z klasy drugich wprowadzili pierwszaków w świat społeczności szkolnej i czekających ich obowiązków. Otrzymali od starszych kolegów i koleżanek z klas II symboliczne upominki.

Również rodzice pamiętali o święcie. Przybyli w licznym gronie i przygotowali dla swoich pociech słodkie upominki. Na koniec spotkania wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Cała uroczystość odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne.

Zarządzenie Nr 1/NZ/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

w związku ze  względu  na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. w związku na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493 ze zm.)

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: www.sp1.sandomierz.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Waldemar Gosek - Dyrektor szkoły

26 września to Europejski Dzień Języków obchodzony co roku by zachęcać i uczyć. W tym szczególnym czasie kiedy, zasady bezpieczeństwa zawężają nam trochę, był on obchodzony ciekawie i inspirująco. Nauczycielki języka angielskiego przygotowały atrakcyjne scenariusze zajęć lekcyjnych .

Uczyliśmy się więc jak mówić cześć w kilku europejskich językach. Poznawaliśmy ciekawostki językowe i swoją wiedzę o językach sprawdziliśmy w quizie językowym. Nie zabrakło piosenki i zmierzyliśmy się z popularną „Gummi Bears” po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku. Uczyliśmy się również jak upiec popularne angielskie ciasto „Shortbread wit caramel and chocolate” i „łamaliśmy języki” na łamańcach językowych z różnych krajów Europy.

Nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły konkurs dla klas 5-8. Po wstępnych eliminacjach najlepsi mierzyli się z pisownią j. niemieckiego w szkolnym dyktandzie.

A przede wszystkim, to co najważniejsze, uświadamialiśmy sobie jak niesamowicie różnorodne kulturowo i ciekawe jest miejsce w którym przyszło nam żyć. I jak ważna jest umiejętność mówienia w innych językach by to dogłębnie poznać.

 

Dnia 18.09.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.  Zaopatrzeni w narzędzia i rękawiczki przystąpili do uprzątania terenu wokół szkoły, boiska, oraz wąwozu. Słoneczna pogoda sprzyjała pracom porządkowym, w które zaangażowanych było około 150 osób.