<< cofnij

 

BAJKOWA SZKOŁA
HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ 2010/2011
Lp. Data Godzina Nazwa imprazy Prowadzący
1. 18.11.2010 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?W krainie magii - wróżby
i zabawy andrzejkowe?
Kinga Kras,
Bożena Nowacka,
Joanna Kotowska
2. 09.12.2010 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Zabawy z Mikołajem? Małgorzata Gajek,
Katarzyna Skotnicka,
Katarzyna Majewska,
Marcin Sykucki
3. 20.01.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Cuda przyrody? Ewa Rutkowska,
Urszula Nosal
4. 17.02.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Skrzaty, smoki i księżniczki
otwierają do książek drzwiczki?
Aneta Przyłucka,
Magdalena Niewiadomska,
Barbara Osowska,
Beata Lipiec
5. 03.03.2011 /czwartek/
 sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?W teatrze wyobraźni? Anna Rajkowska,
Alicja Kamińska
6. 24.03.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Goodbye winter, hello spring?
czyli ?Żegnaj zimo, witaj wiosno?
Monika Kania,
Monika Wojtoń
7. 14.04.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Zabawy wielkanocne? Izabela Zawadzka,
Anna Zawadzka,
Magdalena Łukawska

PROGRAM ADAPTACYJNO-INTEGRACYJNY DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2004 ORAZ 2005
?BAJKOWA SZKOŁA? REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SANDOMIERZU, ul. OKRZEI 6


Proponowany Program Adaptacyjno-Integracyjny jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do sandomierskich przedszkoli, urodzonych w 2004 roku /obowiązek szkolny/ oraz 2005 roku /możliwość rozpoczęcia obowiązku szkolnego/, zamierzających rozpocząć naukę od roku szkolnego 20011/2012.Informacja dla rodziców dzieci z 2005 roku

Szanowni Państwo Od 1 września 2011 roku Wasze dziecko ma możliwość rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Wielu rodziców ma obawy i waha się, czy dziecko 6-cio letnie jest już gotowe do podjęcia nauki. Z doświadczenia wiemy, jak duże jest to przeżycie dla rodziców a szczególnie dla dziecka, które spotka się z całkowicie nowymi realiami, gdzie beztroską do tej pory zabawę zastąpi obowiązek codziennej nauki. Nowe otoczenie, nowe koleżanki i koledzy, nowi nauczyciele z czym spotkają się pierwszoklasiści, w początkowym okresie roku szkolnego, powodują u niektórych dzieci stan niepewności, lęku i obawy. Chcemy Państwu przedstawić swoja ofertę i pokazać, że nasza szkoła jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć z dziećmi sześcioletnimi.

Proponujemy Państwu i Waszemu dziecku udział w Programie Adaptacyjno-Integracyjnym ?BAJKOWA SZKOŁA?, który będziemy realizowali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6.

Zajęcia w ramach tego programu będą prowadzili nauczyciele naszej szkoły i zapewnią Waszemu dziecku m.in. zapoznanie się ze szkołą i jej tradycjami, poznanie nauczycieli, nawiązanie kontaktu z nowymi rówieśnikami, umiejętność współpracy z zespole. Otrzymacie Państwo informacje, czy Wasze dziecko jest już przygotowane do podjęcia nauki.
Proponujemy 7 spotkań, które będą się odbywały zawsze w czwartki w godz. 16.30 -17.30 /harmonogram i tematyka spotkań powyżej/. Sądzimy, że w trosce o przyszłość swojego dziecka znajdziecie Państwo czas, żeby razem uczestniczyć w proponowanym przez nas projekcie.


Informacja dla rodziców dzieci z 2004 roku

 

Od 1 września 2011 roku Wasze dziecko rozpocznie realizację obowiązku szkolnego. Z doświadczenia wiemy, jak duże jest to przeżycie dla rodziców a szczególnie dla dziecka, które spotka się z całkowicie nowymi realiami, gdzie beztroską do tej pory zabawę zastąpi obowiązek codziennej nauki. Nowe otoczenie, nowe koleżanki i koledzy, nowi nauczyciele z czym spotkają się pierwszoklasiści, w początkowym okresie roku szkolnego, powodują u niektórych dzieci stan niepewności, lęku i obawy.

Proponujemy Państwu i Waszemu dziecku udział w Programie Adaptacyjno-Integracyjnym ?BAJKOWA SZKOŁA?, który będziemy realizowali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6.

Zajęcia w ramach tego programu będą prowadzili nauczyciele naszej szkoły i zapewnią Waszemu dziecku m.in. zapoznanie się ze szkołą i jej tradycjami, poznanie nauczycieli, nawiązanie kontaktu z nowymi rówieśnikami, umiejętność współpracy z zespole.
Proponujemy 7 spotkań, które będą się odbywały zawsze w czwartki w godz. 16.30 -17.30 /harmonogram i tematyka spotkań na innej stronie/. Sądzimy, że w trosce o przyszłość swojego dziecka znajdziecie Państwo czas, żeby razem uczestniczyć w proponowanym przez nas projekcie.