10 lutego 2012 roku obchodziliśmy

40-lecie naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły przy akompaniamencie werbli oraz odśpiewanie hymnu szkoły.
Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek przywitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości na nasz jubileusz z okazji 40-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu.

Na naszą uroczystość przybyło wielu zacnych gości:

 • Pani Ewa Kondek - wiceburmistrz Sandomierza,
 • Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Pan Wacław Czerwiec - były dyrektor szkoły
 • wielu emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, jak również nauczycieli, którzy w naszej szkole pracowali
 • Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza,
 • ks. Bogdan Król - proboszcz parafii św. Józefa
 • Pan Andrzej Majewski - przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu RM
 • Pan Marek Rutkowski - kierownik referatu UM,
 • prezesi Związków Zawodowych
 • dyrektorki sandomierskich przedszkoli, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • Pan Marek Kwiatkowski - przewodniczący Rady Rodziców,
 • Pan Jacek Łabudzki - dyrektor Centrum Medycznego "Rokitek",
 • Pani Anna Wyskiel - dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
 • absolwenci szkoły, którzy uzyskali tytuł Primus Copernicus,
 • przedstawiciele lokalnej prasy i radia,

Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w swoim przemówieniu podsumował naszą działalność na przestrzeni 40 lat, a szczególnie od momentu poprzedniego 30-letnigo jubileuszu.

Pan dyrektor powiedział:

40-letni okres historii naszej szkoły można podzielić na dwa okresy, pierwsze 30 lat to szkoła podstawowa 8-mio klasowa, a ostatnie 10 lat to już szkoła podstawowa 6-cio letnia. W roku szkolnym 2001/2002 kiedy uroczyście obchodziliśmy 30-lecie szkoły, w pewien symboliczny sposób zamknęliśmy pierwszy etap historii jedynki, a wraz z reformą oświaty, która wówczas weszła do szkół zaczęliśmy pisać jej nową historię.

W swoim wystąpieniu pan dyrektor skupił się na ostatniej dekadzie.

Władze oświatowe, wprowadziły wówczas reformę oświaty, zostały wyznaczone nowe standardy, określone nowe umiejętności i wiedza, jaką na koniec nauki w szkole podstawowej każdy uczeń powinien posiąść. Nowością stał się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową, sprawdzian, który ma dać odpowiedź na jakim poziomie szkoła realizuje podstawę programową poprzez swoje formy i metody nauczania. Z wielką radością i satysfakcją pan dyrektor stwierdził, że uczniowie jedynki w porównaniu ze swoimi rówieśnikami w województwie czy kraju osiągają bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu, wyniki wyższe od ich średniej. We wszystkich dotychczasowych sprawdzianach, a było ich 10, nasi uczniowie za każdym razem mieli wyniki lepsze od średnich wyników w województwie i kraju. Wyniki te świadczą, że praca wszystkich naszych nauczycieli oraz wypracowany przez nas system przygotowania uczniów do sprawdzianu jest właściwy.

Bardzo znaczące są osiągnięcia naszych uczniów w różnorodnych wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych. Na przestrzeni ostatnich lat 9 uczniów zostało laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów: humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, ponad 50 uczniów uzyskało tytuł laureata w ogólnopolskich konkursach tj.: Krąg, Eko-planeta, Kangur, Alfik i Oxford matematyczny i humanistyczny, w konkursach z języka niemieckiego i angielskiego oraz konkursach recytatorskich i plastycznych. Mamy bardzo dużą satysfakcję, gdy w czerwcu każdego roku, podczas corocznego podsumowania roku szkolnego, bardzo duża grupa uczniów odbiera z rąk Burmistrza Sandomierza dyplomy i nagrody za osiągnięcia w różnych ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach.

Nasze kolejne sukcesy związane są ze sportem, Na ręce Pani Burmistrz i Pana Przewodniczącego Rady Miasta pan dyrektor złożył podziękowanie za piękne i użyteczne nowe obiekty sportowe, które powstały przy naszej szkole. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sportowa baza szkoły zyskała nowy wymiar, powstał kompleks boisk sportowych w ramach projektu "Orlik 2012" składający się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 60m x 30m oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50m x 30m gdzie można rozgrywać mecze w piłkę ręczną, siatkową i koszykową, grać w tenisa ziemnego. W okresie zimy na boisku tym usytuowane jest sztuczne lodowisko o wymiarach 30m x 18m. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z dużego placu zabaw o powierzchni 500m kw. Szkolna baza sportowa w zdecydowany sposób przyczyniła się do uatrakcyjnienia zajęć z wychowania fizycznego, a co najważniejsze umożliwia naszym uczniom w bardzo dobrych warunkach podnosić swoje sportowe umiejętności, które przekładają się na nasze sportowe osiągnięcia.

I tak w ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli między innymi Mistrzostwo Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt, wicemistrzostwo w mini piłce ręcznej chłopców, III miejsce w województwie w trójboju lekkoatletycznym chłopców, II i III miejsca w sztafetowych zawodach w pływaniu dziewcząt. Również w sportach indywidualnych odnosimy sukcesy: uczeń naszej szkoły uzyskał 4 miejsce w Polsce w skoku wzwyż, a zawodniczka zajęła 6 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych, przy okazji zdobywając srebrny medal w mistrzostwach województwa w biegu na 600m. W rozgrywanym od 8 lat współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych o Puchar Burmistrza Sandomierza 5 razy zajmowaliśmy pierwsze miejsce, a trzykrotnie drugie.

Na noworocznym spotkaniu sportowców podsumowującym zeszły rok, nasza uczennica otrzymała zaszczytny tytuł Nadziei Sandomierskiego Sportu.

Mamy nadzieję, ze nasi młodzi sportowcy pójdą w ślady swoich starszych koleżanek i kolegów, dzisiaj wybitnych i uznanych sportowców takich jak: Karol Bielecki, Wiktor Chabel czy Karolina Kołeczek, którzy jako nasi uczniowie, reprezentując szkołę w zawodach sportowych ujawnili swój sportowy talent.

Od dawna wizytówką szkoły była jej działalność za rzecz środowiska. Wychodzimy z założenia, że to co dobre należy pielęgnować, dlatego też w naszym szkolnym kalendarzu są cykliczne imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, zapraszamy na jasełkowe spotkania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, występujemy dla Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących. W dalszym ciągu uroczystości te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a wzruszenie i kręcąca się w oku mamy czy babci łza jest najlepszym dowodem o celowości takich uroczystości.

Nowością naszej szkoły są prowadzone od 3 lat spotkania integracyjno-adaptacyjne dla dzieci 6-cio i 7-cio letnich, które mają obowiązek szkolny lub możliwość wcześniejszego rozpoczęcia nauki. W "Bajkowej Szkole", podczas prowadzonych przez nauczycieli różnorodnych formach zajęć przybliżamy jeszcze przedszkolakom naszą szkołę. Zajęcia w ramach tego programu prowadzą nauczyciele naszej szkoły i zapewniają dziecku m.in. zapoznanie się ze szkołą i jej tradycjami, poznanie nauczycieli, nawiązanie kontaktu z nowymi rówieśnikami, umiejętność współpracy z zespole.

Podczas wspólnej edukacyjnej zabawy, przedszkolaki mają możliwość pracować wspólnie z uczniami i nauczycielami, przez co ich późniejsze wejście w system klasowo-lekcyjny przebiega bardzo łagodnie. W każdym roku organizujemy 6-7 takich spotkań, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i przedszkolaków.

Jako jedyna szkoła w mieście prowadzimy naukę w klasach integracyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. W chwili obecnej w klasach od pierwszej do piątej uczy się 18 uczniów niepełnosprawnych, w tym 3 na wózkach. Jest to wszystko możliwe dzięki staraniom organu prowadzącego, który dostosował szkolną infrastrukturę pod potrzeby tych uczniów, którzy mogą korzystać z platformy przyschodowej, specjalnie przystosowanej łazienki czy podjazdu. Praca z uczniami niepełnosprawnymi ma u nas długą historię, wcześniej uczyli się tu uczniowie niepełnosprawni, ale w klasach specjalnych. Cieszę się, że zmienił się wśród rodziców pogląd na naukę w klasach integracyjnych. W chwili obecnej, klasy te należą do najlepszych w szkole. Również nasi uczniowie w bardzo serdeczny, życzliwy i pomocny sposób traktują swoich niepełnosprawnych kolegów. Uczniowie Ci również mają swoje święto. Od wielu lat organizujemy dla niepełnosprawnych uczniów z powiatu sandomierskiego spartakiadę sportowo-sprawnościową "Sprawni inaczej".

Bardzo ważnym elementem w obecnej edukacji są m.in. zajęcia komputerowe oraz zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom już od klasy pierwszej prowadzimy obowiązkowe zajęcia z informatyki. Posiadamy dwie pracownie komputerowe z 35 komputerami z szerokopasmowym łączem internetowym oraz centrum multimedialne w szkolnej bibliotece. W 10 salach lekcyjnych zainstalowane są tablice interaktywne z rzutnikami, również z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Praca z multibokami w widoczny sposób przyczyniła się do uatrakcyjnienia zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Bardzo lubianą i akceptowaną formą zajęć z wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich są prowadzone od 2 lat, raz w tygodniu zajęcia taneczno-ruchowe, które wspólnie z wychowawcami prowadzi zawodowy choreograf.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do prowadzenia różnych form zajęć pozalekcyjnych czy to dla uczniów mających trudności czy tych chcących rozwijać swoje zainteresowania. Tygodniowo, biorąc pod uwagę godziny do dyspozycji dyrektora i godziny tzw. kartowe, uczniowie mają ok. 80 godzin zajęć tygodniowo. M.in. oferujemy uczniom zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, ale również rozwijające zainteresowania z poszczególnych przedmiotów. Prowadzimy naukę gry na keyboardzie, zajęcia w sekcjach sportowych, prowadzimy drużynę zuchową, od wielu lat jest najlepszą w powiecie sandomierskim. W chwili obecnej realizujemy również dwa projekty edukacyjne: jeden dla uczniów klas I - III, w którym uczestniczy ok. 130 uczniów i drugi dla ok. 30 uczniów klas IV - VI rozwijający umiejętności matematyczno-przyrodnicze, gdzie oprócz bardzo ciekawych zajęć z matematyki i przyrody, uczniowie uczą się grać w szachy oraz mają bardzo ciekawe wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego e Chorzowie, Pracowni Laserów w Kielcach czy Centrum Nauki Kopernik. Zajęcia te z pewnością w znaczący sposób przełożą się na nasze późniejsze wyniki i osiągnięcia.

Kolejnym sukcesem i naszą wizytówką są organizowane przez nauczycieli, różne konkursy dla uczniów szkół podstawowych, które w chwili obecnej urosły do rangi konkursów powiatowych. To właśnie 10 lat temu, po wprowadzonej reformie zaproponowaliśmy uczniom szkół podstawowych szereg konkursów. Chcieliśmy aby uczniowie ci mogli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, czy przedmiotów, pokazać swój talent i umiejętności. Zaproponowaliśmy najpierw szkołom sandomierskim, a następnie szkołom z powiatu udział w konkursach i przeglądach, podczas których uczniowie mają możliwość porównać swoją wiedzę, umiejętności i zdolności na tle swoich rówieśników. I tak organizujemy już XI edycje Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Małych Form Scenicznych, Konkursy Wiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach, Konkurs Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej, Turniej Tajemniczy Kosmos, Konkursy Literacki i Plastyczny pt. "?Sandomierskie - moje cudne"

Również dla swoich uczniów mamy bardzo bogatą ofertę konkursów szkolnych z różnych dziedzin, a co jest dla nas budujące, uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem biorą w nich udział. Tylko z okazji naszego jubileuszu ogłosiliśmy szereg konkursów, w których wziął udział praktycznie każdy uczeń szkoły, a ich prace zostały wyeksponowane podczas naszego jubileuszu w holu szkoły i w sali gimnastycznej.

Angażujemy się w wiele pożytecznych akcji tj. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Góra Grosza, Ratujmy Kasztany, Ratujmy Dąb Bartek, zbieramy zużyte baterie.

W okresie ostatniego 10-lecia otrzymaliśmy 2 certyfikaty: Certyfikat "Szkoły z klasą" nadany przez Prezydenta RP w 2003 r., oraz certyfikat edukacyjny ?Szkoła Ucząca Się? nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2005 r., szczególnie cenny ponieważ nadany po bardzo wnikliwej ocenie naszej pracy we wszystkich jej obszarach przez zewnętrzny zespół ekspertów.

Osiągnięcia i satysfakcja z naszej pracy nie byłaby możliwa bez dwóch podmiotów, a mianowicie rodziców i uczniów. Współpraca na linii dyrekcja szkoły - Rada Rodziców układa się bardzo dobrze. Jesteśmy zawsze otwarci na opinie i sugestie rodziców. Podobnie współpraca z Samorządem Uczniowskim jest przyjemnością. Nasi uczniowie dowodzą, że mimo młodego jeszcze wieku jest w nich dużo odpowiedzialności i zaangażowania.

Na naszym jubileuszu goszczą absolwenci, którzy tworzyli historię tej szkoły, którzy w poprzednich latach zapisali piękną kartę historii jedynki. Mając tak znamienitego patrona jakim jest Mikołaj Kopernik, człowiek wykształcony w wielu kierunkach i dziedzinach, na każdym kroku stawiamy go naszym uczniom za wzór. Dlatego też, od 10 lat najlepszemu, najwszechstronniejszemu, najbardziej zaangażowanemu uczniowi klasy szóstej, na koniec nauki w szkole podstawowej przyznajemy statuetkę "Primus Copernicus". Laureaci tej nagrody są obecni na dzisiejszym jubileuszu.

Sukcesy i osiągnięciami naszych uczniów są możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu grona pedagogicznego, którego pracę, można porównać do dębu, który mimo wielu trudności, rośnie i dojrzewa, aż w końcu tryumfalnie zaszumi zielenią zwycięstwa.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście:

Pani Ewa Kondek - wiceburmistrz Sandomierza, Pan Ryszard Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza, Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty. Pani Kurator w swoim wystąpieniu nawiązała do postaci Mikołaja Kopernika - patrona naszej szkoły i życzyła dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Głos zabrał również ks. Bogdan Król - proboszcz parafii św. Józefa, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Krystyna Socha, oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Kwiatkowski.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W drugiej część uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne, prezentując humorystyczne przedstawienie ?Kopciuszek? w wersji współczesnej. Ciekawa gra aktorów, swoboda z jaką wykonywali swoje role, atrakcyjne stroje młodych aktorów, piękny śpiew solowy i chóralny wzbudziły zachwyt zebranej publiczności. Pomysłowy scenariusz części artystycznej prowadzonej jako wiadomości Teleexpresu z jubileuszu 40 - lecia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu uatrakcyjnił występ naszych uczniów. Uczniowie z humorem prezentowali "reporterce Teleexpresu" swoją szkołę oraz z humorem opisywali zachowania swoich kolegów i koleżanek.

Jubileusz 40 - lecia szkoły zakończyło spotkanie przy torcie i kawie, gdzie zaproszeni goście, emeryci, pracownicy szkoły i byli uczniowie mogli się podzielić wrażeniami i wspomnieniami z minionych lat.

Wielu zacnych gości uwidoczniło swój udział w imprezie wpisem do kroniki szkoły, które są prowadzone od początku istnienia naszej "Jedynki".

 

dsc03517

dsc03518

dsc03524

dsc03530

dsc03553

dsc03556

dsc03561

dsc03590

dsc03595

dsc03600

dsc03619

dsc03640

dsc03666

dsc03711

dsc03757

dsc08184

dsc08178

dsc08199

dsc08215

dsc03785

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na hasło

promujące Szkołę Podstawową Nr1 w Sandomierzu

 

Celem konkursu była promocja szkoły, rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni, prezentacji w/w umiejętności,
Komisja konkursowa w składzie: Ewa Drozdowska, Joanna Kotowska , Ewa Rutkowska oceniła prace konkursowe pod względem treści, estetyki, staranności wykonania oraz pomysłowości.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1 miejsce: Zuzanna Jurek z kl. 4A za hasło:

"Sandomierska   Jedyneczka,

sympatyczna   czterdziesteczka"

2 miejsce: Łukasz Kandefer z kl. 4A za hasło:

"Chcesz   być mądry   i   wesoły,

Chodź   do   naszej   szkoły"

3 miejsce ex aequo:

Jan Drobiazg kl. 1A -

"Jedyna   taka   nasza   jedynka"

Katarzyna Podsiadło kl. 2B -

"Choć   40   lat   skończyła,

wciąż   jest   fajna   oraz   miła"

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

Bugalska Angelika kl. 4A, Antoni Rusinek kl. 1A, Izabela Sowińska kl. 2A, Anna Zioło kl. 6B, Bugalski Patryk kl.1A, Paola Łuczak kl. 5A, Wiktor Bator kl. 5A.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONKURSY ZORGANIZOWE Z OKAZJI 40 - LECIA SZKOŁY

Konkurs piosenki "Co w szkole gra"
W dniu 20.01.2012 w naszej szkole odbył się konkurs piosenki "Co w szkole gra" zorganizowany z okazji obchodów 40- lecia szkoły. Głównym celem konkursu było twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat szkoły oraz rozwijanie zainteresowań wokalnych i muzycznych dzieci. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-V. Zadanie uczniów polegało na ułożeniu słów piosenki związanej z naszą szkołą do wybranego podkładu muzycznego, a następnie zaprezentowanie utworu podczas koncertu. Jury w składzie : p. Anna Turbiarz, p. Beata Lipiec i p. Monika Kania oceniały: tekst piosenki, walory głosowe, ruch sceniczny i ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom zdolności wokalnych. Teksty piosenek były ciekawe i humorystyczne.
Oto fragmenty kilku z nich:


"Możliwe, że dużo ładniejszych jest szkół,
Lecz nasza jedyna na świecie
Ma wiedza z pewnością dosięgnie aż chmur
Kopernik od dziś mój wzór"

"Nasza szkoła już 40 lat ma
i nigdy nie zapomnimy jak uczyła nas każdego dnia"

"Szkoła Jedynka ma 40 lat
Ma tego samego patrona od lat
To Mikołaj Kopernik
Wielki odkrywca z przed lat"

"Bo gdzie jeszcze uczniom
tak dobrze jak tu?
Tylko w Jedynce!"  

"Tylko jedną wsród zieleni mamy szkołę
Każdy uczeń wiedzie życie w niej wesołe
Tutaj każde dziecko śmieje się do dziecka
I tu uśmiech tak się toczy jak piłeczka"

Zwycięzcami konkursu w kategorii soliści i duety zostali:

1 miejsce - Oliwia Łukawska z klasy V B  - Co w naszej szkole gra?
2 miejsce - Jakub Chmiel z klasy II A - Szkoło moja!

3 miejsce - Natalia Błachnio i Agata Ostrach z klasy V C "Szkolny raj"

Zwycięzcami konkursu w kategorii zespołowej zostali:

1 miejsce - zespół z klasy III B - Tylko w jedynce.
2 miejsce - klasa I B - Jedynka 40-stka z klasą.
3 miejsce - klasa IV B - Tylko jedną wśród zieleni mamy szkołę.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi.

p1060028

p1060038

p1060042

p1060043
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs plastyczny pod hasłem
"Jedynka - czterdziestolatką z klasą"

23 stycznia 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny, który odbył się na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012 roku. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas 1- 6 naszej szkoły. Prace zostały wykonane indywidualnie i grupowo oraz różnymi technikami. Na konkurs wpłynęły również makiety i plakaty. Prace oceniono w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1 -3 i klasy 4 -6.Komisja w składzie M. Gajek, M. Kiliańska i D. Wito, wyróżniła uczniów biorąc pod uwagę pomysłowość wykonania pracy, treść przekazu, walory artystyczne, estetykę pracy i nakład pracy włożony w wykonanie dzieła.

Nagrodzeni uczniowie z klas 1-3:
1 miejsce - Maria Krzemińska
2 miejsce - Izabela Sowińska
3 miejsce - Rafał Nasternak
wyróżnienia otrzymało 7 uczniów

Nagrodzeni uczniowie z klas 4-6:
1 miejsce - Anna Zioło
2 miejsce - Milena Kępa
3 miejsce - Filip Kania
wyróżnienia otrzymało  9 uczniów

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi oraz drobnymi upominkami. Wszystkie prace będzie można  oglądać w dniu 10 lutego 2012 roku podczas uroczystych obchodów 40-lecia naszej szkoły.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs plastyczny pod hasłem
"Mikołaj Kopernik patronem naszej szkoły"

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Organizatorkami konkursu były: J. Kotowska, B. Lipiec, D. Wito. Na konkurs wpłynęło wiele prac wykonanych różnymi technikami. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi oraz drobnymi upominkami. W czasie obchodów 40-lecia szkoły zostanie zorganizowana galeria prac uczniów.

Nagrodzeni uczniowie z klas pierwszych:

1 miejsce: Magdalena Żółkiewska
2 miejsce: Julian Czerwonka, Hubert Jędral
3 miejsce: Kinga Kopeć

Wyróżnienia:
Weronika Bielecka, Jakub Binięda, Anna Krasoń, Bartłomiej Łobarzewski, Martyna Szmołda

Nagrodzeni uczniowie z klas drugich:

1 miejsce: Kamila Domańska, Igor Wódz
2 miejsce: Jakub Sowiński, Klaudia Krasoń

3 miejsce: Rafał Nasternak, Anna Maj

Wyróżnienia:
Artur Augustowski, Aleksandra Korzynek, Adam Łubowski,Gabriela Łukaszek, Izabela Sowińska, Maria Turczyńska,

Nagrodzeni uczniowie z klas trzecich:

1 miejsce: Julia Bażant
2 miejsce: Jan Szmołda
3 miejsce: Natalia Podlewska

Wyróżnienia:

Weronika Brzoska, Mateusz Burek, Paulina Gieroba, Kinga Grzesiak, Maria Kandefer, Arkadiusz Łukawski, Zofia Mucha, Antoni Radzimowski, Jan Zioło.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi oraz drobnymi upominkami.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs literacki
"Nasza Szkoła- Czterdziestolatka"
Celem konkursu było motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania działań twórczych rozbudzanie kreatywności wychowanków, pomaganie w odkrywaniu osobistych   preferencji i potencjału   umysłowego, kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów i bogatej tradycji naszej szkoły, umacnianie związku ze szkołą

Regulamin

Konkurs jest skierowany do wszystkich, chętnych uczniów klas IV-VI.
1. Napisz pochwalny wiersz rymowany (około 10-cio wersowy) na temat:
"Nasza Szkoła - Czterdziestolatka".
2. Nadaj swojej pracy oryginalny tytuł.
3. Zastosuj:

 • Wybrane typy rymów (sąsiadujące, przeplatane, okalające)- wyróżnij je pogrubioną czcionką.
 • Środki artystyczne:

- 3 epitety - zapisz je kolorem zielonym:
- 1 uosobienie - wyróżnij kolorem czerwonym;
- 1 przenośnię - wyodrębnij ją na niebiesko;
- 1 porównanie - zaznacz je kolorem brązowym.
4. Prace konkursowe proszę przynosić do biblioteki szkolnej do dnia   5.01.2012 r.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz oceny celujące z języka polskiego, a uczniowie wyróżnieni oceny bardzo dobre.

Laureaci konkursu literackiego "Nasza Szkoła - Czterdziestolatka"
1 miejsce: Krempa Joanna kl.VI a,  wiersz pt. "Czterdziestka na karku"
2 miejsce: Sowa Katarzyna kl.VI a, wiersz pt. "Czterdzieści lat minęło"
3 miejsce: Bator Wiktor kl.V a, wiersz pt. "Szkoła pokoleń"
Bielecka Sylwia kl.VI a, wiersz pt. "Czterdzieści lat minęło- moja szkoła  czterdziestolatka"

Wyróżnienia:
Rusinek Inka kl.IV a , wiersz pt. ?Jedynka ? najlepsza szkoła we wszechświecie?.
Kandefer Łukasz kl.IV a ,  wiersz pt. ?Niby Filiżanka?.
Kania Filip kl.IV c , wiersz pt. ?Numer 1 w Sandomierzu? .
Nizielska Karolina kl.VI a , wiersz pt. ?Podstawówka Nr 1?.


Miejsce I: Krempa Joanna VI a,  
?Czterdziestka na karku?

Nasza szkoła ? dojrzała babka,
Dzisiaj już czterdziestolatka.
Niebiesko-żółte barwy ma,
Jak słońce i niebo , gwarantuję to Wam.
Widziała tyle, słyszała tyle,
Jak stary podsłuchiwacz- chyba się nie mylę?
Szeroko otwiera swe  szklane ramiona,
Chcąc nas wpuścić do innych uczniów grona.
Brzmienie dzwonka jest jej śpiewem,
Pozwalającym nas wypuścić na przerwę.
Jak widzicie jest wspaniała,
Takich uczniów jak my, to jeszcze nigdy nie miała!


Miejsce II: Sowa Katarzyna VI a,
? Czterdzieści lat minęło??

Nasza szkoła Nr jeden!
Ile już przeżyła ? Nie wiem.
Dziś czterdziestkę ma na karku,
Więc czas myśleć o podarku.

Uczy, bawi, wychowuje
I porządku wciąż pilnuje.
Jak stróż prawa ciągle czuwa,
Aby kogoś nie spotkała nuda.

Wiem, co to epitet, jaki ma koło,
A to wszystko dzięki Tobie,  kochana szkoło!
Tobie swą wiedzę dziś zawdzięczam,
A innych do Ciebie zachęcam.

Jesteś cudna i bezpieczna.
Jakby w Tobie dobry duszek mieszkał.
Ucz nas dalej,
Ale wcale się nie starzej!

Wspomnień zabiorę całą teczkę,
Na starość będę mieć pamiąteczkę.
Zapamiętam jak mówiłaś do nas,
Że szkolne lata to najwspanialszy czas.


Miejsce III: Bator Wiktor V a,
?Szkoła pokoleń?

Moja szkoła to ?Jedynka?,
Wychowała niejedną mamę i synka.
Pod nieboskłon ich swój wzięła,
No i dalej do dzieła.
Każde z nich w wiedzę ubrała,
Za osiągnięcia wyróżniała.
Lat pracy nie marnowali, pięknie kaligrafowali.
W bibliotece wciąż czytali,
piękne księgozbiory w pamięci  zachowywali.
Zawsze czysta i wesoła,
W progi swoje wszystkich woła.
Nieraz praca jest tu ciężka,
Jednak często też zwycięska.
?Jedynka? opiekuńcza jak matka,
Pomoc tu szybka idzie jak z płatka.
Choć czterdziestkę ma za pasem,
Tętni życiem, wiedzą, siłą, atmosferą bardzo miłą.
I wam mówię, mianowicie:
Z ?Jedynką? piękniejsze jest życie.
Oceny piękne zdobywajmy,
Z wiedzą z ?Jedynki? w świat ruszajmy.


Miejsce III Bielecka Sylwia VI a,
?Czterdzieści lat minęło- moja szkoła czterdziestolatka?

Moja szkoła, z klasą dama
Już czterdzieści wiosen ma.
Tyle lat jest wciąż niezmienna,
Jak to słońce wciąż promienna.

Nie zmęczona przez hałasy,
Setek uczniów śmiech i gwar.
Uczęszczają do niej asy,
Bo ?Jedynka? ma swój czar.

Kompanem jej Mikołaj Słynny,
Naukowiec od wszystkich inny.
Ziemię ruszył, Słońce wstrzymał
I patrona ?Jedynki? tytuł otrzymał.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na hasło
promujące Szkołę Podstawową Nr1 w Sandomierzu

Celem konkursu była promocja szkoły, rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni, prezentacji w/w umiejętności,
Komisja konkursowa w składzie: Ewa Drozdowska, Joanna Kotowska, Ewa Rutkowska oceniła prace konkursowe pod względem treści, estetyki, staranności wykonania oraz pomysłowości.

Zwycięzcami konkursu zostali:


1 miejsce: Zuzanna Jurek z kl. 4A  za hasło:
?SANDOMIERSKA  JEDYNECZKA,
SYMPATYCZNA  CZTERDZIESTECZKA?

2 miejsce: Łukasz Kandefer z kl. 4A za hasło:
?CHCESZ  BYĆ MĄDRY I  WESOŁY,
CHODŹ  DO  NASZEJ  SZKOŁY?

3 miejsce ex aequo:
Jan Drobiazg kl. 1A ?
?JEDYNA TAKA  NASZA JEDYNKA?

Katarzyna Podsiadło kl. 2B ?
?CHOĆ  40  LAT  SKOŃCZYŁA,
WCIĄŻ  JEST  FAJNA  ORAZ  MIŁA?

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:
Bugalska Angelika kl. 4A, Antoni Rusinek kl. 1A, Izabela Sowińska kl. 2A, Anna Zioło kl. 6B, Bugalski Patryk kl.1A, Paola Łuczak kl. 5A, Wiktor Bator kl. 5A.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.