Rok szkolny 2011/2012

 • tytuł ?Primus Copernicus? - otrzymała Sylwia Bielecka
 • Absolwentem z najwyższą średnia ocen, wynoszącą 5,91 została Sylwia Bielecka
 • Tytuł ?Mistrza Sportu? otrzymała Klaudia Pomykała 

p1060682

p1060685

p1060687

 


 

p1030482

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu honoruje najlepszych uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, osiągnięciach w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz aktywności na rzecz klasy i szkoły zaszczytnym tytułem ?PRIMUS COPERNICUS?,  który decyzją Rady Pedagogicznej jest przyznawany absolwentowi szkoły od roku szkolnego 2001/1002. Wybrany uczeń otrzymuje podczas uroczystego zakończenia szkoły dyplom oraz statuetkę z nadanym tytułem ?Primus Copernicus? i wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem i rokiem ukończenia szkoły. Dodatkowo nazwiska tych uczniów są umieszczane w szkole na honorowym miejscu w gablocie przy sztandarze szkoły.Uczniowie posiadający tytuł ?PRIMUS COPERNICUS?

 • Rok szkolny 2001/2002 ? Mateusz Siatrak
 • Rok szkolny 2002/2003- Aleksandra Bąk
 • Rok szkolny 2002/2003 ? Monika Grzegorczyk
 • Rok szkolny 2003/2004 ? Michał Hajdo
 • Rok szkolny 2003/2004 ? Tomasz Gajek
 • Rok szkolny 2004/2005 ? Agnieszka Rytlewska
 • Rok szkolny 2005/2006 ? Piotr Skotnicki
 • Rok szkolny 2006/2007 ? Paulina Strugała
 • Rok szkolny 2007/2008 ? Monika Hajdo
 • Rok szkolny 2008/2009 ? Grzegorz Tworek
 • Rok szkolny 2009/2010 ? Anna Chmielewska
 • Rok szkolny 2010/2011 ? Aleksandra Chyła i Agata Kamińska  - obie uczennice otrzymały również tytuł absolwenta z najwyższą średnią ocen wynoszącą 6,0

 

p1030479
p1030483
Zdjęcie statuetki przyznawanej absolwentowi, który uzyskał
najwyższą średnią ocen.
W roku szkolnym 2009/2010  Anna Chmielewska uzyskała tytuł Primus Copernicus oraz zdobyła statuetkę za najwyższą średnią ocen która wynosiła 6,00.
Zdjęcie statuetki "Mistrz Sportu".
W roku szkolnym 2009/2010 Tytuł Mistrz Sportu uzyskała absolwentka szkoły Paulina Brzoska.


p1030597
Obie uczennice ze statuetkami.