40lecie     

nabor-maly  

 

 

 

 

Nie zostawiaj przyszłości przypadkowi – zainwestuj w kursy od ekspertów i zdaj egzamin z wysokim wynikiem!

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Ósmoklasiści!

Wierzymy, że edukacja jest kluczem do przyszłości. Dlatego z entuzjazmem prezentujemy Wam wyjątkową ofertę kursów, które mogą pomóc w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

Dlaczego warto zainwestować w te kursy?

Ekspert w dziedzinie: Kursy są prowadzone przez laureatów konkursu Nauczyciel Roku, którzy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu online.

Jakość: Program kursów jest w pełni zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wsparcie: Za kursami stoi Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny.

Atrakcyjna cena: Dzięki współpracy z Fundacją Miasto, powołaną przez Związek Miast Polskich, mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać ze zniżki!

Wsparcie dla potrzebujących: Dla uczniów z ośrodków wychowawczych oraz objętych pieczą zastępczą organizatorzy zapewniają całkowicie bezpłatne kursy.

Jak to działa?

Dzięki podpisanemu przez władze miasta porozumieniu z Fundacją Miasto, na stronie kursów lecturusjunior.pl została aktywowana specjalna ulga dla mieszkańców naszego miasta. Wystarczy wprowadzić swój kod pocztowy, aby skorzystać z tej niesamowitej oferty.

Co zawierają kursy?

Kursy startują 6 listopada i obejmują 25 godzin lekcyjnych dla każdego z trzech przedmiotów: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie online, z dostępem do materiałów VOD z poprzednich lekcji. Podczas kursu uczniowie nie tylko utrwalą wiedzę, ale także poznają strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Nie przegap tej okazji!

To wyjątkowa szansa, by przygotować się do egzaminów i zainwestować w swoją przyszłość. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty i dołączenia do grona tych, którzy postawili na sukces.

Z serdecznymi pozdrowieniami, Władze Miasta

SPOTKANIE!!!!!!!!!!!!

"Zróbmy Wynik!" - to hasło kampanii edukacyjnej dla młodzieży, a jednocześnie spotkania online organizowanego przez Fundację Miasto i Lecturus, spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, dedykowanego rodzicom uczniów klas ósmych i maturalnych.

Spotkanie odbędzie się 26 października o godz. 18:00 na platformie ClickMeeting. Nie możecie przegapić tej okazji, gdyż miasto/gmina/powiat wynegocjowało atrakcyjne rabaty na kursy przygotowawcze, które startują już 6 listopada. Kursy oferują 25 godzin lekcyjnych online dla każdego przedmiotu z wyboru: matematyka, j. polski, j. angielski. To świetna szansa, aby pomóc swoim dzieciom osiągnąć sukces edukacyjny.

Rejestracja na spotkanie: https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/kursy-dla-uczniow-4/register

Transmisja ze spotkania będzie również dostępna na profilu Facebookowym Fundacji Miasto. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3ptyjqANx

Razem zadbajmy o solidne przygotowanie Waszych dzieci do egzaminów!

Więcej informacji: https://lecturusjunior.pl/ oraz https://fundacjamiasto.pl/kurs-edu/

 

 

Dzień dobry.

Opublikowano Zarządzenie Nr 2/2022/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Szkoła Podstawowa Nr 1 została zakwalifikowana do programu i otrzymała 15 tysięcy złotych na zakup nowości czytelniczych i elementów wyposażenia biblioteki. Biblioteka zakupiła 301 książek, głównie tytuły, o które prosili uczniowie w ankiecie i „zeszycie marzeń czytelniczych” oraz 13 audiobooków i 19 ebooków.

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 26 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności na podstawie:

 1. realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
 2. realizacja umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy zawartej z administratorem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawanastępujące prawa:

a)  dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych – tryb pełny stacjonarny

 

Ogólne zasady dla szkół :

Szczepienie

- rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

- przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

- minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

- w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

- przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SANDOMIERZU

OD 1 WRZEŚNIA 2021 r. 

Organizacja zajęć  

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 7. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką. Podczas zajęć lekcyjnych i pobytu na świeżym powietrzu uczniowie mogą nie korzystać z maseczek ochronnych.
 8. Zostanie ograniczone, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły / parter /. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 9. Zapewnimy szybki i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia, telefoniczny lub kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 10. Szkoła posiada termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 11. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. Szkoła zapewni taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne będą wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
 13. Zostanie ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:

-     godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

-     korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

-     korzystanie ze stołówki szkolnej,

-     zajęcia na boisku. 

 

14. W celu zachowania dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły, zostały wprowadzone strefy dla uczniów klas I – III oraz klas IV – VIII.

 

15. Uczniowie klas młodszych wchodzą i wychodzą z budynku szkoły wejściem od strony wschodniej.

 

16. Uczniowie klas I – III przebywają wyłącznie na parterze oraz na I piętrze w wyznaczonym sektorze pomiędzy salą 18 a 20.

 

17. Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, uczniowie klas I – III odbywają wyłącznie w swojej sali, z zachowaniem zasady, że każdy uczeń siedzi sam w ławce szkolnej.

18. Dopuszcza się prowadzenie niektórych zajęć poza klasą na świeżym powietrzu.

 

19. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się do przypisanej do danej klasy sali.

 

20. Z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego uczniowie klas starszych o ile to możliwe uczą się w tej samej klasie zgodnie z przydziałem.

 

21. Zajęcia z wychowania fizycznego przy sprzyjającej pogodzie będą realizowane na świeżym powietrzu.

   22. W miarę możliwości uczniowie będą siedzieli sami w ławce szkolnej.

   23. Uczniowie, którzy ze względu na niemożliwość samodzielnego siedzenie będą siedzieli w ławce w dwie osoby, mogą zakładać maseczki.

   24. Sale lekcyjne będą wietrzone na każdej przerwie a w razie potrzeby także w czasie zajęć, natomiast korytarze podczas zajęć lekcyjnych.

   25. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte.

   26. Ławki, krzesła oraz przybory wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

    27. Pracownie informatyczne będą dezynfekowane po każdych zajęciach lekcyjnych.

    28. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są zakładać maseczek.

   29.  W kolejce do sklepiku i obiadu należy zakładać maseczkę.

   30. Szkoła nie będzie organizowała wycieczek, imprez, uroczystości wyjść poza teren placówki, z wyjątkiem wynikających z realizacji podstawy programowej.

   31. Organizację pracy będzie na bieżąco ewaluowana i monitorowana, w celu utrudnienia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

   32. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zostaną zachowane środki ostrożności.

 33. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  34. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub uniemożliwiony zostanie do nich dostęp.

  35. Uczeń ma posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

  36. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe będą regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

   37. Sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć będą wietrzone.

   38. Podczas pogody uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego oraz przebywali na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

   39. O ile będzie to możliwe nauczyciele będą organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

   40. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będziemy rezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

  41. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

  42. Podczas korzystania z szafek ubraniowych, uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

  43. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych.

   44. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej będą stosowane maseczki.

 45. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą odbywać się  w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć w salach zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

 46. Zostaną ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 47. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

  48. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dyrektor szkoły będzie aktualizował i upowszechniał wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 49. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, po zgłoszeniu do wychowawcy klasy.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, zobowiązane są aby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Będziemy przypominać żeby regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnowywać, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Będziemy nadzorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Będziemy codzienne wietrzyli sale i korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
 7. Na terenie szkoły, na każdej kondygnacji są zapewnione miejsca/pojemniki do wyrzucania przez uczniów i pracowników zużytych masek lub rękawic jednorazowych.
 8. Sale lekcyjne będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

 

Gastronomia 

 1. Przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzamy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy kuchni będą stosować maseczkę.
 2. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków będzie odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki powinny być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 4. Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 5. Wprowadza się 3 przerwy wydawania posiłków, i spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy.
 6. Po wyjściu każdej grupy zostaną zdezynfekowane powierzchnie stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 7. Godziny spożywanie posiłków przez poszczególne klasy określi dyrekcja szkoły i kierownik świetlicy.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

 1. Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Na parterze zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach , a także obowiązujących przepisów prawa.

 

szkola


szkola

ul. Okrzei 6
27-600 Sandomierz

tel. 15 832 26 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 864 17 64 445

REGON: 000837531