Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu:

  • Przewodnicząca: Karolina Kalinowska
  • V-ce przewodnicząca: Magdalena Kuśmierska-Wojtas
  • V-ce przewodnicząca: Edyta Goździewska
  • Skarbnik: Katarzyna Nieroda