wolontariat1

 

Z inicjatywy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Głównym celem jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych. Kształtuje kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Pracę wolontariacką podjęło wielu uczniów pełnych pasji i zaangażowania.

Głównym przedsięwzięciem, które cieszy się dużym zaangażowaniem uczniów,
w szczególności klas ósmych, jest pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Corocznie wolontariusze organizują wiele zbiórek. Przykładem może być zbiórka pieniężna, z której zgromadzone środki przekazywane są dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto organizujemy zbiórki żywności i artykułów szkolnych dla wychowanków Domu Dziecka w Łoniowie. Szkolne Koło Wolontariatu nie zapomina również o potrzebujących zwierzętach, w związku z tym urządzamy zbiórki karmy i artykułów potrzebnych w Przytulisku na Wiśniowej. Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Klub Szkół UNICEF, której celem jest przybliżenie uczniom trudnej sytuacji dzieci mieszkających w najdalszych zakątkach naszej planety. Kontynuujemy działalność uczniów w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. W ramach akcji Szlachetna Paczka obdarowanych zostaje wielu uczniów z naszej szkoły. Współpracujemy z PCK, co owocuje wieloma wspaniałymi inicjatywami, takimi jak: „Paczka dla seniora”, „Gorączka złota” i wiele innych. Dużym zaangażowaniem uczniów i rodziców cieszy się corocznie organizowany Kiermasz Bożonarodzeniowy wraz z mikołajkowym dniem słodkości.

Z obserwacji opiekunów oraz informacji zwrotnych od wolontariuszy wynika, że udział w wolontariacie szkolnym jest bardzo ważnym i ciekawym doświadczeniem. Często wyzwaniem jest wygospodarowanie czasu na pomoc innym, jednak nasi uczniowie mają zdolności organizacyjne i potrafią poradzić sobie z tym zadaniem. Wolontariat to szkoła życia dla naszych podopiecznych, dzięki której wiele się uczą.