"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało".

Janusz Korczak


Misją naszej szkoły jest troska o każde dziecko oraz wspieranie go w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Chcemy, żeby nasza szkoła kształciła uczniów tak, aby radzili sobie w nieustannie zmieniającym się świecie oraz odważnie stawiali czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.
Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Rozwijamy jego dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukanie prawdy, dobra i piękna, ale jednocześnie uczymy szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego. Kształtujemy szlachetne postawy życiowe, takie jak szacunek dla drugiego człowieka, dla jego poglądów, zachowań i przekonań.
     Uczymy również postawy szacunku do zdobywania wiedzy pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Pragniemy uczyć i wychowywać zgodnie z tradycjami, a równocześnie z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki,  w atmosferze tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi.