WYCHOWAWCY KLAS

I ETAP EDUKACYJNY - KLASY I-III

KLASA     1A mgr Katarzyna Majewska
KLASA     1B mgr Anna Turbiarz
KLASA     2A mgr Katarzyna Skotnicka
KLASA     2B mgr Magdalena Niewiadomska
KLASA     3A mgr Kinga Kras
KLASA     3B mgr Małgorzata Pracało
KLASA     3C mgr Beata Lipiec

  

II ETAP EDUKACYJNY- KLASY IV-VIII

KLASA     4A mgr Jolanta Rzeźnik
KLASA     4B mgr Magdalena Pietruszka
KLASA     5A mgr Agnieszka Słotwińska
KLASA     5B mgr Alicja Kamińska
KLASA     5C mgr Ewa Frańczak
KLASA     6A mgr Anna Rajkowska
KLASA     6B mgr Agnieszka Bartosz
KLASA     6C mgr Monika Kania
KLASA     7A mgr Magdalena Łukawska
KLASA     7B mgr Marta Drobek
KLASA     7C dr Roman Chyła
KLASA     8A mgr Monika Wojtoń
KLASA     8B mgr Katarzyna Drobiazg


ZESPOŁY PRZEDMIOTOIWE NAUCZYCIELI


JĘZYK POLSKI

mgr Bożena Dygas

mgr Alicja Kamińska

mgr Agnieszka Słotwińska

mgr Edyta Sidor- Szwajda

 
JĘZYK ANGIELSKI

mgr Monika Kania

mgr Marta Drobek

mgr Magdalena Pietruszka

mgr Monika Wojtoń

 
JĘZYK NIEMIECKI

mgr Monika Bielecka

mgr Jolanta Śliwińska


MATEMATYKA

mgr Agnieszka Bartosz

mgr Ewa Frańczak

mgr Izabela Kuziora

mgr Monika Napieracz

mgr Jolanta Rzeźnik


FIZYKA/ CHEMIA

mgr Izabela Kuziora

mgr Monika Napieracz


PRZYRODA/ BIOLOGIA

mgr Monika Bielecka

mgr Jolanta Pytka


HISTORIA

mgr Witold Aleksandrowicz

dr Roman Chyła


GEOGRAFIA

mgr Witold Aleksandrowicz

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Sławomir Kiciński


TECHNIKA/ INFORMATYKA

mgr Grzegorz Błachnio

mgr Magdalena Łukawska


MUZYKA/ PLASTYKA

mgr Anna Rajkowska

mgr Anna Witaszek


WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Magdalena Drop

mgr Marcin Ogrodnik

mgr Maciej Stefański

mgr Agnieszka Wiatrowska

mgr Jerzy Żyła


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Izabela Kuziora


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jolanta Pytka


RELIGIA

mgr Sylwia Lipczyńska

s. Ewa Maciag

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJACY PROCES KSZTAŁCENIA

mgr Katarzyna Drobiazg

mgr Edyta Klimczak

mgr Joanna Kotowska

mgr Bożena Nowacka

mgr Aneta Polit

mgr Małgorzata Skurska

mgr Nina Szpatowicz

mgr Renat Zdyb

mgr Elżbieta Strzelińska

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Elżbieta Strzelińska

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Nina Szpatowicz

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Waldemar Wilk