Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach ogólnopolskich
w roku szk. 2017/2018

Lp. Data   Osiągnięcia 
1.  24.11.2017 r. Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „GEO -PLANETA” Wyróżnieni: Nikodem Niewęgłowski 7a, Weronika Bielecka 7b, Filip Walicki 7a, Mikołaj Chorab 7a, Julia Kołodziej 6c, Bartłomiej Łabarzewski 7a, Franciszek Rożek 7b, Mateusz Siwko 7a, Emilia Wnuk 7b, Martyna Szmołda 7b, Aleksandra Siudak 7b, Michał Leśniak 6a, Maria Szszkowska 6c, Dominik Kosierkiewicz 7c, Anna Krasoń 7b, Wiktoria Forc 6c, Igor Stachula 7c,
Patrycja Zdyb 6b;
2. 07.12.2017 r. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG” Wyróżnieni: Anna Krasoń 7b, Weronika Łukaszek 7c;
3. 13.12.2017 r. Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Alfik” Laureaci: Filip Walicki 7a, Weronika Graczyk 5c, Maja Żyła 4d;
Wyróżnieni: Sebastian Podlewski 4d, Łucja Baraniecka 4a, Julia Stajniak 4a, Bartosz Wiśniewski 4b, Jan Bryła 4b, Aleksandra Kownacka 4d, Jakub Kołbuc 4d, Jan Żerebiec 4b, Krystian Gołąbek 4b, Zuzanna Niewiadomska 4b, Marika Tomaszewska 4a, Michalina Piorun 4a, Aleksandra Grzesik 4a, Kacper Majewski 4d, Weronika Kokosa 5a, Julia Kołodziej 6c, Karolina Łukaszek 7c, Igor Stachula 7c , Mikołaj Chorab 7a, Franciszek Rożek 7b, Karolina Krzemińska 7b;
4. 15.12.2017 r. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów Laureat: Filip Walicki 7a, Weronika Bielecka 7b, Emilia Wnuk 7b, Natalia Palińska 6c, Amelia Baran 6a;
Wyróżnieni: Sebastian Podlewski 4d, Łucja Baraniecka 4a, Julia Stajniak 4a, Bartosz Wiśniewski 4b, Jan Bryła 4b, Aleksandra Kownacka 4d, Jakub Kołbuc 4d, Jan Żerebiec 4b, Krystian Gołąbek 4d, Zuzanna Niewiadomska 4b, Marika Tomaszewska 4a, Michalina Piorun 4a, Aleksandra Grzesik 4a, Kacper Majewski 4d, Julia Kołodziej 6c, Karolina Łukaszek 6a, Weronika Bielecka 7b, Igor Stachula 7c, Franciszek Rożek 7b, Karolina Krzemińska 7b;
 5. 09.01.2018 r. Ogólnopolska  Olimpiada z Matematyki „OLIMPUS” Laureaci: Filip Walicki 7a, Bartłomiej Łabarzewski 7a, Jakub Kołbuc 4d;
 6. 01.03.2018 r.  Ogólnopolski konkurs „GALILEO” z języka polskiego Laureaci: Aleksandra Grzesik 4a, Jan Bryła 4b, Maia Binko 4b, Aleksandra Kownacka 4d, Łucja Baraniecka 4a, Weronika Graczyk 5c;
Wyróżnieni: Mikołaj Chorab 7a, Julia Stajniak 4a, Adam Nowicki 4c, Zuzanna Niewiadomska 4b, Michalina Piorun 4a, Sara Rucińska 4b ,Marika Tomaszewska 4a, Bartosz Wiśniewski 4b, Nikola Chała 4a, Maja Garboś 4c, Julia Łukawska 6b;
7. 02.03.2018 r. Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „ZUCH” uczniów klas I-III Laureaci: Laura Wakuluk 1c, Lena Obitko 1a, Dominika Barszcz 1c, Weronika Obierak 1a, Kamila Sojda 1c, Marcel Majewski 1b;
 8.  02.03.2017 r. Ogólnopolski konkurs „EKO-PLANETA” Wyróżnieni w kategorii kl.5-7: Filip Walicki 7a, Weronika Bielecka 7b , Mikołaj Chorab 7a, Karolina Łukaszek 6a,Weronika Graczyk 5c;
Wyróżnieni w kategorii kl.4: Aleksandra Kownacka 4d, Amelia Kołodziej 4c,
Aleksandra Grzesik 4a, Kacper Majewski 4d, Marika Tomaszewska 4a, Tomasz Lipka 4c, Amelia Kulik 4d, Maja Żyła 4d, Jan Żerebiec 4b, Hanna Bury 4d, Aleksandra Warzocha 4d, Julia Podsiadło 4d;
 9.  04.03.2018 r. Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „ZUCH” uczniów klas I-III z języka angielskiego Laureaci: Dominika Barszcz 1c, Kamila Sojda 1c;
10.  05.03.2018 r. Ogólnopolski konkurs „GALILEO” z matematyki Laureaci: Filip Walicki 7a , Bartłomiej Łabarzewski 7a, Mikołaj Chorab 7a, Weronika Bielecka 7b, Jakub Kołbuc 4d;
Wyróżnieni: Martyna Szmołda 7b, Emilia Wnuk 7b, Anna Krasoń 7b, Aleksandra Kownacka 4d, Sebastian Podlewski 4d;
11.  06.03.2018 r. Ogólnopolski konkurs   „GALILEO” z fizyki Laureaci: Bartłomiej Łabarzewski7a, Filip Walicki 7a;
Wyróżnieni: Weronika Bielecka 7b, Mikołaj Chorab 7a, Dominik Kosierkiewicz 7c;
12.  15.03.2018 r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” Bardzo dobry wynik: Filip Walicki 7a;
Wyróżnieni: Bartłomiej Łabarzewski 7a, Nikodem Niewęgłowski 7a, Weronika Graczyk 5c; Jakub Kołbuc 4d, Aleksandra Kownacka 4d, Sebastian Podlewski 4d;
13.  15.03.2018 r.  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” w  kategorii - Maluch Wyróżnienie: Aleksandra Szczuchniak 3c, Aleksander Martn 3a, Michał Baska 3c, Kacper Pietruszka 3c, Filip Słotwiński 3a, Weronika Kuraś 3b;
14.   23.03.2018 r. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z geografii Laureaci: Mikołaj Chorab 7a, Dominik Kosierkiewicz 7c;
15. 05.04.2018 r. Ogólnopolski konkurs „GALILEO” z historii Laureaci: Anna Krasoń 7b, Martna Szmołda 7b, Konrad Polit 5b, Nikodem Niewęgłowski 7a, Aleksandra Sieradzka 7b, Filip Walicki 7a, Mikołaj Chorab 7a;
Wyróżnieni: Krzysztof Kaczor 7b, Weronika Bielecka 7b, Weronika Graczyk 5c, Przemysław Rybacki 5c, Patrycja Wrzosek 6b;
16.  06.04.2018 r. Ogólnopolski Konkurs Leksykalny „MEMORY MASTER” Laureat II stopnia: Filip Walicki 7a, Paweł Woś 6c, Paweł Łączkowski 5a, Gabriela Palińska 5a, Przemysław Rybacki 5c, Julia Stajniak 4a,Zuzanna Niewiadomska 4b;
Laureat III stopnia: Weronika Bielecka 7b, Aleksandra Siudak 7b, Sara Rucińska 4b, Aleksandra Grzesik 4a, Maia Binko 4b;
17.  23.04.2018 r. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny  „EKOTEST” Miejsca organizatora: Weronika Graczyk 5c -15 miejsce w kraju, Weronika Bielecka 7b - 20 miejsce w kraju;