Nina Szpatowicz - pedagog specjalny

DZIEŃ

GODZINY PRACY

MIEJSCE

poniedziałek

10.00 - 11.00

gabinet pedagoga specjalnego II piętro

środa

10.00 - 11.00

12.00 - 14.00

gabinet pedagoga specjalnego II piętro

gabinet pedagoga specjalnego II piętro

czwartek

10.00 - 11.00

gabinet pedagoga specjalnego II piętro

piątek

9.00 - 10.00

gabinet pedagoga specjalnego II piętro

Pedagog specjalny zajmuje się edukacją i opieką nad uczniami, którzy mają trudności w nauce lub specjalne potrzeby edukacyjne. Praca ta polega na diagnozowaniu problemów uczniów, opracowywaniu i realizowaniu planów terapeutycznych oraz wspieraniu ich w procesie nauki.

Pedagog specjalny wspiera dzieci, pomagając im odnaleźć się w grupie, przyswajać wiedzę, asymilować się w warunkach szkolnych oraz akceptować siebie. Praca pedagoga specjalnego w szkole obejmuje wiele różnych działań, łączących edukację z elementami terapii tj. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Pedagog specjalny współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami, wspiera wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz współpracuje z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne.

Do pedagoga specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie, która dotyczy postępów w nauce, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w szkole.

.

Drodzy Rodzice, jesteście mile widziani !!

Niepokoi Was rozwój dziecka?

Chcecie porozmawiać o Waszym Dziecku i relacjach z Nim?

Otrzymujecie niepokojące sygnały od Dziecka?

Wasze Dziecko ma trudności w nauce?

Nie wiecie, gdzie szukać pomocy?

☺ Zapraszam na konsultację ☺