10 maja na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża świętował rocznicę 100-lecia działalności tej organizacji. W tej uroczystości wzięli udział uczniowie SP 1 pod opieką - P. J. Pytki, E. Frańczak, E. Strzelińskiej. Nasza młodzież wspólnie ze swymi rówieśnikami z innych placówek, opiekunami szkolnych kół PCK oraz działaczami i sympatykami PCK na sandomierskim rynku, utworzyła z rozdanych wcześniej kart, duży czerwony krzyż. Udokumentowaniem tego przedsięwzięcia zajęło się kilku fotografików, w tym także Ci, którzy wykonywali zdjęcia przy użyciu drona.

Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w otwarciu wystawy fotograficznej, poświęconej 100-leciu działalności tej, jakże zasłużonej i potrzebnej organizacji społecznej.