W roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów klas piątych realizowany był projekt „Akademia Twórczego Myślenia”. Pracownicy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przeprowadzili z piątoklasistami cykl spotkań warsztatowych i psychoedukacyjnych. Niekonwencjonalne zajęcia pobudzały inwencję twórczą uczniów, rozwijały kreatywność oraz umiejętności kooperacyjne. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ukoronowaniem całorocznej pracy były podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy, które uczestnicy projektu otrzymali w dniu 14 czerwca bieżącego roku.