17 czerwca w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Celem warsztatów było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zaproszeni goście p. Piotr Lipiec, Michał Samołyk w ramach pogadanki edukacyjnej zwrócili uwagę na problem odpadów komunalnych. Zachęcali uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nasza młodzież została zaproszona do Zakładu Oczyszczania Miasta w nowym roku szkolnym.