Tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przebiegało nieco inaczej, o godzinie 9.00 zebrali się na placu apelowym uczniowie klas 1-7. Po wystąpieniu Pana Dyrektora Waldemara Goska, Burmistrza miasta Sandomierza Marcina Marca oraz przewodniczącego Rady Rodziców Pana Pawła Żerebca, wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pieniężne i dyplomy za osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych i sportowych. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, wszyscy przeszli do sal lekcyjnych by odebrać świadectwa i pożegnać się na czas wakacji ze swoimi wychowawcami.

O godz.12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych. To wydarzenie zaszczycili swoją obecnością podobnie jak w godzinach porannych: Pan Burmistrz, przewodniczący Rady Rodziców, jak również wiceprzewodniczący Rady Miasta. Był to z pewnością dzień szczególnie ważny, gdyż mury szkoły opuszczał pierwszy rocznik, który w wyniku reformy zdawał egzaminy ósmoklasisty i ukończył podstawowy etap edukacji.

Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu reprezentantów klas ósmych. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Gosek, który podziękował wszystkim uczniom za czas spędzony w szkole i wręczył wyróżnienia tym, którzy z wielką energią i zaangażowaniem zdobywali wiedzę, brali udział w licznych konkursach przedmiotowych, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i godnie reprezentowali ją na zawodach i turniejach. Zaszczytny tytuł Primus Copernicus za całokształt osiągnięć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu otrzymała Weronika Bielecka. Uczniem z najwyższą średnią ocen wynoszącą 5,93 został Filip Walicki. Szkolnymi Mistrzami Sportu w roku szkolnym 2018/2019 zostali: Anna Krasoń i Franciszek Rożek. W bieżącym roku szkolnym 63 uczniów ze średnią 5,15 i więcej otrzymało stypendia naukowe, zaś 35 za wysokie wyniki w sporcie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni wpisali się do ,,Złotej Księgi” naszej szkoły. 

Przedstawiciele klas ósmych w imieniu wszystkich uczniów kończących szkołę uroczyście ślubowali strzec wiernie jej honoru, pogłębiać zdobytą wiedzę, pracować nad kształtowaniem swojej osobowości i wzorowym zachowaniem sławić dobre imię szkoły. Przewodniczący dotychczasowej Rady Samorządu Uczniowskiego przekazali nowo wybranym swoje obowiązki, czego symbolem był klucz i ,,Złota Księga”.

Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna pod hasłem ,,Jak nie Wy, to kto...?”, która zapewne na długo pozostawi w pamięci chwile spędzone w szkole i pozwoli do nich wracać z wielkim sentymentem.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy dostania się do wymarzonych szkół  oraz sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych.

W przygotowanie uroczystości zaangażowane były panie: Bożena Dygas, Magdalena Pietruszka oraz Magdalena Łukawska.