1 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z okolicznościowym zniczem uczestniczyli w miejskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Rady Miasta Sandomierza, Rady Powiatu Sandomierskiego, środowisk kombatanckich, służb mundurowych oraz reprezentanci sandomierskich szkół. Po licznych przemówieniach, pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów oraz znicze.