Każdego roku październik jest szczególnym miesiącem w społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 1. W tym miesiącu bowiem odbywa się zawsze ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W dniu 8 października uczniowie klasy I a, I b, I c pod opieką swoich wychowawców , Pań: Izabeli Zawadzkiej, Anety Polit, Marii Kiliańskiej i Katarzyny Skotnickiej przystąpili do uroczystego ślubowania.

Do sali gimnastycznej odświętnie udekorowanej na tę uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: Dyrekcja Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1wraz z wychowawcami i grupą 6 – latków, delegacja uczniów klas drugich oraz rodzice. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego przewodnicząca Samorządu Szkolnego zgłosiła Panu Dyrektorowi Szkoły mgr Waldemarowi Goskowi gotowość uczniów do ślubowania. W przemówieniu skierowanym do pierwszoklasistów Pan Dyrektor podkreślił rangę i znaczenie uroczystości. Następnie uczniowie w postawie zasadniczej przystąpili do aktu ślubowania, unosząc do góry prawą rękę. Po ślubowaniu Pan Dyrektor poprzez symboliczne dotknięcie ołówkiem dokonał uroczystego pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1. Nowo pasowani na uczniów pierwszoklasiści zostali powitani przez koleżanki i kolegów z klas drugich. Kolejnym punktem było wręczenie nowo przyjętym uczniom pamiątkowych dyplomów, którego dokonali wychowawcy oraz upominków od przedszkolaków i kolegów z klas drugich.

Na zakończenie pierwszaki zaprezentowały program artystyczny, przyjęty gromkimi brawami.