Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu pod opieką P. W. Aleksandrowicza wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w sandomierskich obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Drugiego Pułku Piechoty Legionów na Cmentarzu Katedralnym, gdzie odbył się apel poległych i oddanie salwy honorowej. Przedstawiciele władz powiatowych, miejskich organizacji społecznych, szkół, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Poczty sztandarowe oddały hołd wszystkim walczącym za wolność i niepodległość Polski. Złożono również wiązanki pod pomnikiem Westerplatczyka plutonowego Władysława Barana. Uroczystość zakończono pokazem musztry paradnej oraz koncertem pieśni patriotycznych.