Dnia 11.12.2019 r.na deskach Portu Kultury w Sandomierzu odbył się VIII Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem przewodnim „Co się w głowie mieści - uczucia”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu przy udziale Urzędu Miejskiego oraz Sandomierskiego Centrum Kultury.

Ideą programu była promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, ale też kształtowanie umiejętności wyrażania, nazywania i przeżywania uczuć, szerzenie kultury żywego słowa i rozwijanie zdolności funkcjonowania w grupie.Na scenie zaprezentowało się osiem zespołów z sandomierskich szkół podstawowych,świetlic środowiskowych i placówek dziennego wsparcia. Występujący pokazali, na jakie zagrożenia są narażeni i jak ich unikać.  

Grupa uczniów naszej szkoły pod pseudonimem artystycznym „Emotki” zaprezentowała spektakl pt. ,,Karuzela uczuć”. Nawiązywał on do różnych emocji, które są siłą napędową ludzkich działań. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy 5c: Aleksandra Szczuchniak, Marica Mroczek, Michał Baska, Michał Biłyk, Julia Boćkowska, Kacper Fularski, Weronika Kuraś, Gabriel Łukawski, Kacper Pietruszka, Adam Witek, uczennice kl. 5a: Emilia Wroczek, Julia Walicka, Amelia Płaza oraz uczennica kl. 8a - Roksana Zimoląg. Wykonawcy otrzymali dyplom, statuetkę za autentyczność wypowiedzi młodych ludzi i nagrody rzeczowe. Przedstawienie zostało przygotowane przez nauczycieli - Panie: Bożenę Dygas, Jolantę Rzeźnik i Elżbietę Strzelińską.