Dnia 10 stycznia 2020 roku w ramach obchodów Dnia Ligi Ochrony Przyrody miało miejsce w naszej szkole ciekawe spotkanie przyrodnicze z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału LOP oraz Regionalnego Centrum Natura 2000. Z wielkim zaangażowaniem wzięli w nim udział uczniowie kl. 1B, 2A i 3C, należący do Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Podkarpacki Oddział LOP reprezentowali: V – ce Przewodniczący Oddziału , fotograf przyrody i ornitolog. Spotkanie otworzył Pan Dyrektor Szkoły Waldemar Gosek oraz opiekun SKLOP - Kinga Kras. W ramach tego wydarzenia odbyła się prezentacja multimedialna pt.: „Ptaki naszych lasów”. Dodatkowo uczniowie wysłuchali prelekcji na temat działalności Ligi Ochrony Przyrody w Polsce, a w szczególności
w naszym regionie. Posłuchali także czytanych przez ornitologa bajek przyrodniczych. W tym dniu młodzi ekolodzy z kl. 1 B otrzymali legitymacje członkowskie. Uwieńczeniem spotkania ,które przygotowały Panie: Maria Kiliańska, Kinga Kras, Anna Turbiarz, było wręczenie wszystkim uczniom kalendarzy i pamiątkowych gadżetów.