9 kwietnia 2024 r. klasa 6C w ramach wyjścia zawodoznawczego, odwiedziła salon fryzjerski „Colin’s hair". Podczas wizyty uczniowie mieli okazję dowiedzieć się na czym polega zawód fryzjera oraz jakie szkoły, kursy należy ukończyć, żeby wykonywać ten zawód. Pan Radek zaprezentował modną stylizację, której modelem został jeden z uczniów. Później chętne osoby uzyskały poradę dotyczącą kondycji i pielęgnacji włosów.

 

 

27 marca 2024 r. klasa VI C wzięła udział w spotkaniu zawodoznawczym w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. Podczas rozmowy z Panem wicestarostą Pawłem Niedźwiedziem uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca Radnych Powiatu w Sandomierzu oraz jak przebiegają sesje. Uczniowie mieli okazję zadać Panu wicestaroście pytania dotyczące wykonywanego zawodu.

 

 

21 marca w hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Sandomierzu odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. To ważne wydarzenie zgromadziło wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu sandomierskiego. Nasi ósmoklasiści wraz z Dyrekcją, wychowawcami oraz doradcą zawodowym spotkali się z przedstawicielami placówek. Najpierw każda jednostka przedstawiła swoją ofertę. Później przy stoiskach wystawienniczych można było uzyskać informacje dotyczące możliwości kształcenia oraz  naboru na rok szkolny 2024/2025.

 

 

W dniu 18.03.2024 r. uczniowie klasy ósmej naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach hotelarskich zorganizowanych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Ośmiklasiści zapoznali się z ofertą kształcenia w kierunku technik hotelarstwa oraz poznali bazę dydaktyczną szkoły. Organizatorzy warsztatów zapewnili atrakcją, którą było zwiedzanie Hotelu "Mały Rzym", gdzie uczniowie poznali tajniki pracy w branży hotelarskiej. Uczniowie wzieli udział w warsztatach z animacji językowej.  

            

 

15 marca br. gościliśmy panią Monikę Barłożek-Frańczak - kosmetologa ze Studio Urody Monika Barłożek-Frańczak. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu doradztwa zawodowego. Pani Monika przedstawiła zalety pracy kosmetologa, ścieżkę kariery, a także doradziła nastolatkom, jak pielęgnować cerę. 

 

7 marca 2024 roku odbyła się konferencja "Nowoczesne trendy doradztwa zawodowego. Rolniczy zawód przyszłości" zorganizowana przez ŚCDN w Kielcach oraz Zespół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Doradcy zawodowi mieli okazję poznać sposób na rozwijanie kompetencji przyszłości, dowiedzieć się, jakie są możliwości kształcenia w zawodach rolniczych oraz jak współpracować ze sztuczną inteligencją w doradztwie zawodowym. Następnie poznali tajniki kształcenia w następujących kierunkach: mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, weterynaria, florystyka, architektura krajobrazu. Niebawem uczniowie klas ósmych będą mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą ZSCKR w Sandomierzu.

 

 

 

 

Moje życiowe decyzje

Moja droga do kariery

Schemat systemu kształcenia

Kiedy należy zacząć myśleć o tym, jaki zawód wybrać i gdzie pracować? Co robić w przyszłości? By dokonać najlepszego wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej, warto wybrać dla siebie najlepszą drogę zawodową. W szkole podstawowej podejmowane są pierwsze decyzje związane z wyborem szkoły. Wówczas uczniowie diagnozują swoje mocne oraz słabe strony, precyzują zainteresowania oraz wstępnie określają ścieżkę edukacyjno-zawodową. Praca powinna być zgodna z zainteresowaniami, predyspozycjami, temperamentem i osobowością dziecka, a także z możliwościami zarówno dzieci jak i ich rodziców. Biorąc pod uwagę rynek pracy, wielość i różnorodność zawodów oferowanych dzisiaj powoduje, że należy jak najwcześniej rozmawiać o przyszłej pracy zawodowej i drogi wiodącej do zdobycia wymarzonej pracy.

Rodzicu, jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu. Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie: Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?

 Rodzicu, przede wszystkim możesz:

  • zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach, przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”,
  • rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
  • towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę sławną piosenkarką albo modelką”) poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie”) do krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę szkołę branżową i będę mechanikiem samochodowym”),
  • angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Rodzicu, dobrze znasz swoje dziecko, możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”;
  • stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, czy uczeniem się,
  • przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej;
  • często jesteś pierwszym źródłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”;
  • dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu? TAK!

 

Źródło: „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód…” KOWEZiu

 Wyszukiwarka zawodów https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

 Barometr zawodów

 https://barometrzawodow.pl/

 rankingi szkół „Perspektywy” https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings

 Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

 Ministerstwa Edukacji i Nauki

 https://rspo.gov.pl/

 mapa karier

 https://mapakarier.org/

 Jak obliczyć punkty do szkoły średniej?

 https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP1 w Sandomierzu _____________________________________ 

 

SZKOLNE KALENDARIUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w roku szkolnym 2023/2024

ZAKRES CZASOWY

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

Miesiąc z zawodami – zawody artystyczne (architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser).

-  Opracowanie rocznego planu działań, Szkolnego Kalendarium Działań. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi.

- Aktualizacja strony internetowej – zakładka doradztwo zawodowe.

-     Współpraca z Radą Pedagogiczną.

-    Włączenie do działań na rzecz doradztwa wszystkich nauczycieli.

- Pozyskanie do współpracy rodziców w ramach doradztwa zawodowego.

PAŹDZIERNIK

Miesiąc z zawodami – zawody humanistyczno-społeczne (nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, mediator).

-     Wystawa prac plastycznych „Mój wymarzony zawód”

-     Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

-     Lekcje z pedagogiem szkolnym.

LISTOPAD

Miesiąc z zawodami – zawody rzemieślnicze i gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, kucharz, kelner, barber, fryzjer, groomer).

- „Absolwent z pasją” - spotkanie uczniów z ciekawym człowiekiem.

- Wystawa przedmiotów związanych z zawodami rzemieślniczymi i gastronomicznymi.

- Spotkanie Rodziców uczniów klas ósmych z powiatowym koordynatorem doradców zawodowych.

-  Warsztaty gastronomiczno- hotelarskie- współpraca ze szkołą ponadpodstawową.

GRUDZIEŃ

Miesiąc z zawodami – handel i zarządzanie.

 

-     Organizacja Tygodnia Wolontariatu.

-   Nawiązanie współpracy z SU, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariackich.

-   Wirtualny spacer po lokalnym rynku pracy (handel i zarządzanie).

-     Nawiązanie współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy.

STYCZEŃ

Miesiąc z medycyną – zawody medyczne (m.in. lekarz, ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca karetki, pielęgniarka, salowa, laborantka, sanitariusz).

-   Autoprezentacja „Kim będę, jak dorosnę” – promocja zawodów medycznych.

-    Organizacja zajęć z pierwszej pomocy, współpraca z PCK.

 

LUTY

Miesiąc z zawodami technicznymi i inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik informatyk, inżynier budownictwa, logistyk).

- Spotkania klas 7-8 z koordynatorem Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu.

-     Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych oraz

- Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

-    Dzień Patrona Szkoły- organizacja spotkania z cyklu „Absolwent z pasją”.

MARZEC

Miesiąc z zawodami ekonomiczno-administracyjnymi (księgowa, kadrowa, ekonomista, bankowiec).

-  Zapoznanie uczniów i rodziców z  „Ofertą edukacyjną szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022” zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty.

-   Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych poprzez wizyty w szkołach.

-   Przekazanie informacji o ofercie szkół rodzicom przez dziennik elektroniczny.

-     Diagnoza predyspozycji zawodowych.

-     Udział w Targach Edukacji i Pracy w Kielcach 2023.

KWIECIEŃ

Miesiąc z zawodami związanymi z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, ekologią.

-     Wycieczki wirtualne po szkołach.

-  Wyjście do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich – wystawa „Uroda stołu”.

-    Wycieczka do sadu, wywiad z lokalnym sadownikiem- współpraca z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu.

MAJ

Miesiąc z zawodami – turystyka i hotelarstwo, sport i rekreacja (recepcjonista, animator, touroperator, trener, sportowiec).

-     Informacja o zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

-  Wizyty uczniów w PUP – zapoznanie z aktualną ofertą rynku pracy.

-     Dni otwarte szkół ponadpodstawowych.

CZERWIEC

Miesiąc z zawodami – działalność gospodarcza i wolne zawody.

- „Festiwal zawodów”, różnorodne formy podsumowujące całoroczne działania w zakresie doradztwa zawodowego (konkurs „Kim jestem, „Jaka to branża?”)

-  Prezentacje multimedialne- „Działalność gospodarcza i wolne zawody”.

-  Spotkanie doradców zawodowych i grup uczniów ze szkół partnerskich i wymiana doświadczeń, planowanie inicjatyw na kolejny rok szkolny.

-     Podsumowanie działań.