Druk uczestnictwa w lekcjach religii _________________________________________________________________ 

Druk rezygnacji z zajęć WDŻ _______________________________________________________________________ 

Druk zwolnienia z lekcji w-f ________________________________________________________________________ 

Druk zwolnienia z drugiego języka obcego ___________________________________________________________ 

Druk zwolnienia z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej _______________________________________________ 

Druk wniosku o przyznanie dodatkowych godzin z j. polskiego dla obcokrajowców _________________________

Druk wniosku o przyznanie godzin na zajęcia w grupie do 5 osób ________________________________________

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ________________________________________________________ 

Karta zgłoszenia dziecka na obiady _________________________________________________________________  

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów _________________________________________________