22 października 2010 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia naszych pierwszoklasistów. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek serdecznie przywitał przybyłych na tą uroczystość gości, a wśród nich rodziców uczniów klas pierwszych,  dzieci z klas drugich, przedstawicieli Przedszkola Nr 1 w Sandomierzu oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata Kamińska zameldowała dyrektorowi szkoły gotowość uczniów klas pierwszych do uroczystego ślubowania, które uczniowie złożyli na sztandar szkoły. Dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożonym ślubowaniu pan dyrektor dokonał pasowania na ucznia poprzez symboliczne dotknięci ołówkiem ramienia dziecka. Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr1 w Sandomierzu, co potwierdzili oddając hołd patronowi naszej szkoły i składając wiązankę kwiatów pod płytą patrona szkoły. Wychowawcy klas wręczyli swoim wychowankom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, potwierdzające przyjęcie do braci uczniowskiej naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości dzieci z klas pierwszych przedstawiły przygotowany program artystyczny.

p1030940

20 października 2010 roku  na pływalni krytej ?Błękitna Fala? w Sandomierzu  rozegrane zostały zawody w pływaniu drużynowym dla szkół podstawowych.  W zawodach brały udział trzy Szkoły Podstawowe Nr1, Nr2 i Nr4 z naszego miasta. Zawody miały na celu wyłonienie zwycięzców w rywalizacji sztafetowej tzn. każdy z ośmiu zawodników płynął 25m stylem dowolnym, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.

Sp1 reprezentowali następujący uczniowie:

    Dziewczęta:  
Chłopcy:
1. Kamińska Agata
2. Rogozińska Sylwia
3. Szegda Aleksandra
4. Szegda Julia
5. Gromada Karolina
6. Gromada Wiktoria
7. Kuczyńska Zofia
8. Kołodziej Natalia
Łukawski Hubert
Sąsiadek Marcel
Obierak Mateusz
Łabudzki Kacper
Janus Wojciech
Trojanowski Jakub
Łubowski Mateusz
Krakowiak Piotr

Nasze uczennice po zaciętej rywalizacji zdobyły pierwsze miejsce natomiast chłopcy zajęli drugie miejsce . Obie nasze drużyny awansowały do dalszego etapu rywalizacji, tym razem na szczeblu wojewódzkim. Opiekunem naszych zawodników był  pan Marcin Sykucki.
12 października 2010 roku w Domu Katolickim w Sandomierzu odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza. Uroczystość została przygotowana przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. W pięknie udekorowanej sali, pod przyświecającym obchodom hasłem:

?Talent bez nauki ? to brylant
nie obrobiony który, choć jest brylantem,
nie wydaje blasku"

zebrali się zaproszeni goście, a wśród nich: Burmistrz Miasta Sandomierza Jerzy Borowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Ewa Kondek, przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Tadeusz Frańczak, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, władze oświatowe, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych ZNP i Solidarność, oraz nagrodzeni nauczyciele z sandomierskich placówek oświatowych.

7 października 2010 roku w Sandomierskim Parku ,,Piszczele" zostały zorganizowane zawody sportowe z cyklu indywidualne i drużynowe biegi przełajowe dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego powiatu. Z naszej szkoły w zawodach wzięły udział dziewczynki i chłopcy z klas 4 -6. Opiekunem drużyn był pan Marcin Sykucki.
W zawodach uczestniczyli następujący reprezentanci naszej szkoły:

Dziewczęta:
1. Sierant Wiktoria z klasy 4c
2. Rubiś Klaudia z klasy 5a
3. Sierant Klaudia z klasy 5a
4. Fechner Amanda z klasy 5b
5. Wieczorek Kinga z klasy 5b
6. Lachowicz Patrycja z klasy 6b

 

Chłopcy:
1. Adamczak Hubert z klasy 5b
2. Burdzy Emil z klasy 5b
3. Woś Bartosz z klasy 5b
4. Pęgielski Łukasz z klasy 6a
5. Sobieraj Piotr z klasy 6a
6. Kucwaj Jakub klasy 6b
7. Nawrocki Igor z klasy 6b

W zawodach indywidualnych najlepsza z naszych reprezentantek Fechner Amanda uplasowała się na czwartym miejscu (około 40 zawodniczek uczestniczyło w zawodach), natomiast wśród chłopców Woś Bartosz zajął również czwarte miejsce, a Sobieraj Piotr był szósty (około 50 zawodników uczestniczyło w zawodach). W zawodach drużynowych nasze reprezentacje zarówno dziewcząt jak i chłopców zajęły bardzo wysokie drugie miejsca, (na 8 startujących szkół).

p1030871

p1030874

30 września 2010 roku odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu uroczyste otwarcie boisk szkolnych, budowanych w ramach rządowego projektu  Moje boisko - Orlik 2012. W skład kompleksu boisk wchodzi boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne, na którym można grać w piłkę ręczną, koszykówkę i  siatkówkę. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości 4m. Na uroczystość otwarcia przybyli liczni goście, a wśród nich: Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Ewa Kondek , Kierownik Oddziału Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Lipa, Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Frańczak, proboszcz parafii Św. Józefa ks. Bogdan Król, dyrektorzy sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, prezesi klubów i stowarzyszeń sportowych, nauczyciele wychowania fizycznego sandomierskich szkół, przedstawiciele lokalnej prasy i radia, miłośnicy sportu i sympatycy ?Jedynki?. Gospodarzem uroczystości oddania do użytku boisk był dyrektor szkoły mgr Waldemar Gosek, który serdecznie powitał przybyłych gości. W swoim wystąpieniu przypomniał krótką historię szkoły oraz nazwiska naszych wychowanków, którzy swoją przygodę ze sportem rozpoczęli właśnie w Szkole Podstawowej Nr1 w Sandomierzu. Wśród nazwisk wielu młodych sportowców jest także Karol Bielecki, znany piłkarz ręczny.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Pan dyrektor zaprosił do uroczystego przecięcia wstęgi Burmistrza Sandomierza, Naczelnika Wydziału Oświaty, oraz kapitana zespołu piłkarzy naszej szkoły. Proboszcz Parafii Św. Józefa dokonał poświęcenia nowo otwartego obiektu. Uczniowie z niecierpliwością czekali na symboliczne otwarcie boisk i przecięcie wstęgi.  Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski,  który przedstawił dalsze plany rozbudowy zaplecza sportowego oraz wybudowanie bieżni. Następnie głos zabrała kierownik Oddziału ŚKO Małgorzata Lipa oraz prezes ZNP Krystyna Socha. Wszyscy mówcy podkreślali znaczenie kultury fizycznej dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz założenie programu, którym jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny, na który składał się występ dzieci z klas młodszych, klas integracyjnych oraz dzieci starszych z klas 4 -6. Uczniowie zaprezentowali różne umiejętności: sportowe, taneczne, wokalne. Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście udali się na spotkanie towarzyskie i poczęstunek, gdzie dokonali również pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły.

p1030729

p1030763

Europejski Dzień Języków (EDJ) organizowany jest wspólnie przez Radę Europy i Unię Europejską od 2001 roku. W naszej szkole z okazji EDJ , który obchodzony jest 26 września  nauczyciele języków obcych zorganizowali imprezę promującą potrzebę znajomości języków obcych. Uczniowie przedstawili ciekawe humorystyczne scenki rodzajowe: na wakacjach, w biurze, kawiarence internetowej oraz na jednej z ulic Londynu. Pomyłki językowe wynikające z braku znajomości języka obcego były najlepszym potwierdzeniem konieczności nauki języków. Organizatorkom imprezy zależało na tym, aby zwrócić uwagę uczniów  na różnorodność lingwistyczną, panującą w Europie oraz zachęcanie do nauki języków obcych przez całe życie w szkole i poza szkołą, w celach naukowych, dla potrzeb zawodowych, dla celów mobilności, czy dla rozrywki.

Uzupełnieniem imprezy była wystawa flag państw członków Unii Europejskiej.

Kolejną częścią obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole był konkurs ?Europa, Europejczycy i Języki Europejskie?. Do konkursu przystąpiły trzyosobowe reprezentacje klas piątych i szóstych. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane m.in. z zabytkami, kulturą, techniką, kulinariami, słynnymi bohaterami legend i bajek europejskich. Dodatkową atrakcją tego konkursu było to, że część pytań przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej.

Zwycięzcami konkursu zostali członkowie drużyny z klasy VIb, drugie miejsce zajęła klasa VIa, a trzecie miejsce drużyna z klasy Vb.

Imprezę zorganizowały panie: Monika Kania, Monika Wojtoń  - nauczycielki języka angielskiego i Monika Bielecka ? nauczycielka języka niemieckiego.

p1030709

p1030702