Szkolne Koło PCK                                  

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej.

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Treści w nim zawarte są propozycją pożytecznego spędzania wolnego czasu, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę, aby mogli poznawać świat z radością i satysfakcją. Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień, poznania podstaw wychowania do bezpieczeństwa. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK

 •       popularyzowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża;
 •       wyrabianie właściwych postaw i przyzwyczajeń zdrowotnych;
 •       zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób;
 •       promowanie wolontariatu wśród uczniów;
 •       zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;
 •       niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi;
 •       rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Do regularnie podejmowanych działań na terenie naszej szkoły należą:

 •  Akcja „Gorączka złota i srebra” – zbiórka środków pieniężnych na pomoc doraźną dla osób najbardziej potrzebujących.
 •  „Wkręć się w pomaganie” - zbieramy nakrętki dla Oddziału Rejonowego PCK w Sandomierzu.
 •  Realizacja programu edukacyjnego „Dziel się uśmiechem” w klasach pierwszych.
 • Akcja bożonarodzeniowa – „Stroik świąteczny”.­
 •  Boże Narodzenie z PCK – udział w kwestach ulicznych oraz zbiórkach artykułów spożywczych w sklepach, celem przygotowania paczek żywnościowych dla potrzebujących.
 •  Akcja „Świąteczna paczka” – pomoc potrzebującym rodzinom z naszej szkoły.
 •  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w klasach IV – VIII.
 •  Przygotowywanie gazetek tematycznych zawierających najważniejsze wydarzenia z działalności Szkolnego Koła PCK.

Za szczególną i wyróżniającą się wśród szkół powiatu sandomierskiego działalność Szkolnego Koła PCK nasza szkoła otrzymała od Zarządu Krajowego PCK zaszczytne wyróżnienie – Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK: Ewa Frańczak, Jolanta Pytka, Elżbieta Strzelińska.