szkolazklasa

SZKOŁA Z KLASĄ  

W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Sandomierzu przystąpiła do I edycji akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Akcja została ogłoszona w maju 2002 roku, a od września 2002 roku przystąpiliśmy do realizacji sześciu zadań, z których każde należało do jednej z sześciu zasad zaproponowanych przez organizatorów akcji.

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

  1. Zadanie nr 1 "Lepiej przygotować do egzaminów" - z  zasady Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
  2. Zadanie nr 2 "Poinformujemy jak oceniamy" - z zasady Szkoła ocenia sprawiedliwie
  3. Zadanie nr 3 "Co się dzieje na świecie" - z zasady Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
  4. Zadanie nr 4 "Młodzi obywatele" - z zasady Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
  5. Zadanie nr 5 "Szkoła bez nałogów" -  z zasady Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
  6. Zadanie nr 6 "Więcej kultury" - z zasady Szkoła przygotowuje do przyszłości

W dniu 10 października 2003 roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ. Znaleźliśmy się pośród 8 szkół powiatu sandomierskiego, które zdobyły ten tytuł w I edycji akcji, a jednocześnie byliśmy pierwszą szkołą z terenu miasta Sandomierza z tytułem Szkoły z klasą.

dyplom

………………………………………………………………………………………………………………………………..

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ  

susSzkoła Ucząca Się (SUS) - W roku 1999 we współpracy z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności utworzony został Klub "Szkół Uczących Się". Jest to ogólnopolska sieć szkół, które wspólnie określają, co to znaczy dobra szkoła i wspierają się w podnoszeniu jakości swej pracy. Szkoły te starają się, aby: nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracowali ze sobą, uczniowie wierzyli we własne siły, zdobywali rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, nauczyciele pracowali nad tym, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać, rodzice uczestniczyli w życiu szkoły i wspierali jej działania. Celem programu jest upowszechnienie modelu poprawy jakości opartego na samodzielności i odpowiedzialności zespołów nauczycielskich.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

CERYFIKAT LEPSZEJ SZKOŁY 

 logo LS

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu brała udział w ogólnopolskim projekcie Lepsza Szkoła. Projekt ten jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.