DYREKTOR SZKOŁY


mgr Marcin Sykucki

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY


 mgr Izabela Zawadzka