„ Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

 
NASZA BILIOTEKA

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka jest czynna zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach biblioteki szkolnej, w dni nauki szkolnej.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego prolongowanie.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 10. Zbiory specjalne (CD/DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 13. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego( w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie) książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 14. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 15. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 16. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary: uwagi w dzienniku, dzienniczku ucznia oraz po dwukrotnym upomnieniu cząstkowa ocena niedostateczna z zachowania.