,,Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

Albert Einstein


Dnia  01.12.2015 dzięki inicjatywie pani Kingi Kras-nauczycielki ed. wczesnoszkolnej  powołano w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, które działa  pod patronatem Podkarpackiego oddziału LOP z siedzibą w Tarnobrzegu. Z czasem szkolne koło otrzymało nazwę, którego inicjatorem byli sami uczniowie. W ramach przeprowadzonego konkursu na nazwę szkolnego koła wybrano nazwę  Ekoludek, którego autorami byli ówcześni uczniowie klasy 2a ( rocznik 2015-2018). Szkolne koło ma również swój własny hymn pt.  ,,Ziemia to wyspa zielona” również wybrany przez uczniów, który towarzyszy nam zawsze przy wszystkich uroczystych okazjach przyrodniczo-ekologicznych.

 

"… Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze powtarzam to każdemu.
Bo ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany…"

 

Szkolne Koło Przyrodnicze ,,Ekoludek’’od lat  skupia głównie uczniów I etapu edukacji, którzy czynnie angażują się w działania LOP i są  dobrymi obserwatorami i przyjaciółmi przyrody. Ale są  wśród nas i starsi uczniowie klas IV-VIII. Opiekunem koła jest pani Kinga Kras, a do koło należą obecnie uczniowie kl. 1b, 2b, 3a (rok szkolny 2023/ 2024 r.),  którzy czynnie angażują się w działania przyrodnicze. Członka SKLOP za pośrednictwem szkolnego opiekuna SKLOP  przyjmuje Zarząd Okręgowy LOP w Tarnobrzegu na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do SKLOP jest ważna legitymacja członkowska oraz złożenie przyrzeczenia przyrodniczego, co odbywa się na terenie szkoły, zawsze w sposób podniosły i towarzyszy temu dobra zabawa.

 

W ramach działalności koła promujemy i rozpowszechniamy wiedzę o ekologii i ochronie środowiska, a także poprzez praktyczne działania wdrażamy zachowania proekologiczne wśród naszych uczniów  i całej społeczności szkolnej.
Jesteśmy organizatorem wielu akcji przyrodniczych na terenie szkoły i poza nią. Wśród licznych przedsięwzięć, które systematycznie realizujemy to m. in.:

 • corocznie obchody Dni Ligi Ochrony Przyrody przypadające na dzień 9 stycznia;
 • opieka nad ptakami i zwierzętami w otoczeniu;
 • wykonanie  karmników i zawieszenie  ich w ogrodzie szkolnym;
 • coroczna akcja  Pomóż ptakom przetrwać zimę- ,, Ptasia stołówka”;
 • rozwieszenie budek lęgowych na terenie ogrodu szkolnego;
 • dzień bez samochodu;
 • dzień drzewa;
 • sprzątanie świata, Dzień Ziemi;
 • dbałość o czystość najbliższego środowiska;
 • kąciki przyrodnicze w klasach.

Współpracujemy z podmiotami i instytucjami zajmującymi się propagowaniem właściwych postaw proekologicznych należą do nich;

 • Główny zarząd Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie;
 • Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu;
 • Centrum Natura 2000 w Tarnobrzegu;
 • Fundacja Ptasie Horyzonty;
 • Stowarzyszenie Wolne Rzeki.

Nasi uczniowie aktywnie biorą udział w różnych wycieczkach krajoznawczych, warsztatach, prelekcjach, obozach, akcjach przyrodniczo-ekologicznych, spektaklach i festiwalach muzyczno-słownych w  spotkaniach z ciekawymi ludźmi działającymi na rzecz przyrody w tym; z ornitologami, leśnikami, fotografami przyrody, a także w licznych konkursach, czego dowodem są zdobywane przez nich liczne dyplomy i nagrody.  
Działalność w ramach koła LOP cieszy się wśród naszych podopiecznych dużym zainteresowaniem, co nie tylko przyczynia się do rozwoju wiedzy ale i sprawia im wiele satysfakcji i radości.

 

 WYDARZENIA - czyli Ekoludki w akcji! Rok szkolny 2023/2024

OBÓZ ORNITOLOGICZNY 02.10.2023r.

Niezwykłe doświadczenie, kontakt z naturą przetarty szlak wiślany i ptaki, ptaki, ptaki...
Czyli żywa lekcja przyrody - warsztaty ornitologiczne, rejs łodzią motorową, zabawy wśród drzew i wiele innych atrakcji, które przygotowali Ekoludkom z SKLOP ornitolodzy  z fundacji Ptasie Horyzonty.
Dziękujemy

 

OBCHODY DNIA LIGI OCHRONY PRZYRODY-  przyjęcie w szeregi  koła uczniów klasy 1b  09.01.2024r.
Z przyrodą za pan brat   Pod tym hasłem odbyły się obchody dni Ligi Ochrony Przyrody, naszego szkolnego koła przyrodniczego ,,Ekoludek".
Uczniowie kl. 3a i 2b uczestniczyli w prelekcji poprowadzonej przez pana leśniczego. A nasi najmłodsi ucz. kl. 1b złożyli przyrzeczenie na przyjaciela przyrody   i wstąpili z radością  do naszego koła, otrzymując legitymacje członkowskie.
Wszystkim naszym przyrodnikom życzymy energii do działań na rzecz przyrody.

 

TEST MŁODEGO EKOLOGA 23 10.2023 r.
Ekologia, ochrona przyrody, bioróżnorodność, ochrona gatunkowa to tylko część zagadnień z którymi zmierzyli się Michalina Chrząstowska, Maria Baska, Franciszek Sałata uczniowie kl. 8a, reprezentujący szkolne koło LOP ,,Ekoludek” w Teście Młodego Ekologa, który odbył się w wojewódzkim DK w Tarnobrzegu. Uczniowie uzyskali największą liczbę punktów, tym samym zajmując 1 miejsce !  w kategorii drużynowej szkół. Chyba więc śmiało można powiedzieć, że z ekologią są za pan brat...